JPB Centrum Kształcenia Ustawicznego stworzyło w roku 2019 wirtualną platformę e-learningową www.bazaedukacji.pl
Na platformie zamieszczone są szkolenia i kursy, które obecnie posiadamy w ofercie.
Platforma ta dostępna jest bez ograniczeń czasowych - korzystasz z niej kiedy chcesz 7/24h
Zapewniamy wsparcie merytoryczne
oraz techniczne.
Wydajemy Zaświadczenia MRPiPS oraz MEN -
na zaświadczeniach nie ma informacji o formie szkolenia oraz przedziale czasowym w jego uczestnictwie.
Serdecznie zapraszamy!

https://bazaedukacji.pl/