JPB Centrum Kształcenia Ustawicznego
kształcimy, szkolimy, doradzamy - wszystko o dziecku

Szkolenia z Certyfikatem MRPiPS
oraz Zaświadczeniem MEN

Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym 280 godzin
1150,00 zł
Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym 80 godzin 
- szkolenie uzupełniające 
500,00 zł

Wolontariusz w żłobku lub klubie dziecięcym 32 godziny 
100,00 zł
Opiekun dzienny 160 godzin
950,00 zł
Opiekun dzienny 40 godzin 
- szkolenie uzupełniające 300,00 zł

Metody pracy z dzieckiem - szkolenia

Adaptacja dziecka w żłobku
150,00 zł
Integracja sensoryczna
80,00 zł 
Praca z dzieckiem w oparciu  
o metodę Weroniki Sherborne
85,00 zł
Praca z dzieckiem w oparciu 
o metodę Marii Montessori - 
w żłobku
80,00 zł
Praca z dzieckiem w oparciu 
o metodę Marii Montessori -
w przedszkolu
85,00 zł
IPET w praktyce
80,00 zł

 Asystent nauczyciela w przedszkolu - 350,00 zł
i

Pomoc nauczyciela w przedszkolu - 100,00 zł

Zaświadczenia MEN

Otwórz placówkę opieki nad dziećmi do lat 3

Otwórz placówkę opieki nad dziećmi do lat 3

150,00 zł

HCCP - procedury wykorzystane w żłobku - kuchnia i otoczenie

150,00 zł

Komunikacja z rodzicami
- budowanie relacji

150,00 zł

Pierwsza Pomoc Przedmedyczna 

75,00 zł

Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych

450,00 zł
http://www.bazaedukacji.pl                                                                              509-167-112         biuro@jpb.pl
Nasze uprawnienia do organizacji 
i prowadzenia szkoleń

Program szkoleń zatwierdzony jest Decyzją Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej
Nr 3/2017  DSR-V.844.3.2017.AK

Rejestr Instytucji Szkoleniowych


Nasza placówka jest wpisana w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.14/00066/2012

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Jesteśmy placówką Kształcenia Ustawicznego wpisaną do ewidencji szkół
i placówek niepublicznych prowadzonych przez Miasto Stołeczne Warszawa Nr 33/K/11[4]

Certyfikat PIFS

Jesteśmy członkiem Polskiej Izby Firm szkoleniowych.

Wzory Zaświadczeń

Po ukończeniu szkoleń dotyczących zdobycia kwalifikacji w opiece nad dziećmi do lat 3
otrzymasz Certyfikat MRPiPS oraz MEN

Certyfikat MRPiPS

Certyfikat zgodny z Rozporządzeniem
Ministra Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej
z dnia 25 marca 2011 r.

Zaświadczenie MEN

Zaświadczenie zgodne 
z Rozporządzeniem 
Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 18 sierpnia 2017 r.

telefon

Zadzwoń do nas! 

e-mail

Napisz do nas!

facebook

Napisz do nas, polub i obserwuj nas!