JPB Centrum Kształcenia Ustawicznego

Szkolenia dla opiekunów w żłobkach, asystentów i pomocy w przedszkolach

JPB Centrum Kształcenia Ustawicznego swoją działalność szkoleniowo-dydaktyczna pełni od 2000 roku. Przez wszystkie lata pracy udało nam się zdobyć liczne doświadczenia oraz wykształcić wielu absolwentów. Naszą ofertę kursów rozwijamy w taki sposób, by naszym uczniom zapewnić możliwość różnorodnego poszerzania kompetencji. Oferujemy np. szkolenia dla opiekunów w żłobkach lub osób starszych czy asystentów nauczycieli w przedszkolu. Organizujemy także kursy dotyczące metod zajmowania się dzieckiem.

Szkolenia dla opiekunów w żłobkach

Dzięki uczestnictwu w naszych kursach można zdobyć niezbędne uprawnienia, a także wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne do pracy w charakterze opiekuna w żłobku lub w klubie dziecięcym. W ramach kursu realizowane jest 200 godzin teoretycznych oraz 80 zajęć praktycznych.

Asystent nauczyciela w przedszkolu

Przygotowujemy kandydatów do pracy w charakterze pomocy nauczyciela w przedszkolu. W trakcie kursu rozwijane są kompetencje z zakresu psychologii, pedagogiki wczesnoszkolnej, opieki pielęgnacyjnej, prowadzenia zajęć metodycznych, edukacji małego dziecka oraz inne kompetencje niezbędne dla pomocy nauczyciela w przedszkolu.

Metody pracy z dzieckiem

Przygotowaliśmy również szeroką gamę dodatkowych szkoleń, które pomogą poszerzyć swoje kompetencje oraz zdobyć nowe umiejętności. Dostępne są kursy dotyczące np. adaptacji malucha w żłobku, integracji sensorycznej, opieki nad dzieckiem w oparciu o metodę Weroniki Sherborne lub Marii Montessori czy IPET w praktyce. Dzięki nim można znacznie zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku pracy.

Szkolenia dla opiekunów osób starszych

Zajęcia pozwalają zdobyć wiele umiejętności, które będą stanowiły przygotowanie do pracy z osobami starszymi oraz niepełnosprawnymi, zarówno leżącymi w różnego rodzaju instytucjach, jak i przebywającymi w domach prywatnych. W ramach zajęć omawiane są tematy związane z chorobami wieku podeszłego, profilaktyką przeciwodleżynową, obsługą higieniczną, pielęgnacją oraz obserwacją osób starszych i niepełnosprawnych, pierwszą pomocą przedmedyczną i nie tylko.

Szkolenia z Certyfikatem MRPiPS
oraz Zaświadczeniem MEN

Sprawdź nas na stronie Ministerstwa, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym 280 godzin
1169,00 zł
Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym 80 godzin 
- szkolenie uzupełniające 
469,00 zł

Wolontariusz w żłobku lub klubie dziecięcym 32 godziny 
Opiekun dzienny 160 godzin
969,00 zł
Opiekun dzienny 40 godzin 
- szkolenie uzupełniające - 369,00 zł

Metody pracy z dzieckiem - szkolenia

Adaptacja dziecka w żłobku
169,00 zł
Integracja sensoryczna
119,00 zł 
Praca z dzieckiem w oparciu  
o metodę Weroniki Sherborne
149,00 zł
Praca z dzieckiem w oparciu 
o metodę Marii Montessori - 
w żłobku
149,00 zł
Praca z dzieckiem w oparciu 
o metodę Marii Montessori -
w przedszkolu
169,00 zł
IPET w praktyce
119,00 zł

  Asystent nauczyciela w przedszkolu 86 godzin
649,00 zł
Asystent nauczyciela w przedszkolu 32 godziny
349,00 zł
i

Pomoc nauczyciela w przedszkolu 32 godziny
  249,00 zł

Zaświadczenia MEN

Otwórz placówkę opieki nad dziećmi do lat 3

Otwórz placówkę opieki nad dziećmi        do lat 3

119,00 zł

HCCP - procedury wykorzystane w żłobku - kuchnia i otoczenie

119,00 zł

Komunikacja z rodzicami
- budowanie relacji

169,00 zł

Pierwsza Pomoc Przedmedyczna 

99,00 zł

Opiekun osób starszych
i niepełnosprawnych 
Asystent osób starszych
i niepełnosprawnych

od 449,00 zł

Opiekun osób niesamodzielnych
Asystent osób niesamodzielnych

Opiekun osób niesamodzielnych
Asystent osób niesamodzielnych

499,00 zł
Opieka w mieszkaniu chronionym
80 godzin
499,00 zł
http://www.bazaedukacji.pl                                                                              509-167-112         biuro@jpb.pl
Nasze uprawnienia do organizacji 
i prowadzenia szkoleń

Rejestr Instytucji Szkoleniowych


Nasza placówka jest wpisana w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych                    nr 2.14/00066/2012

Program szkoleń zatwierdzony jest Decyzją Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej
Nr 1/2022   DSR-V.833.59.2021.PRMinisterstwo Edukacji Narodowej

Jesteśmy placówką Kształcenia Ustawicznego wpisaną do ewidencji szkół
i placówek niepublicznych prowadzonych przez Miasto Stołeczne Warszawa Nr 33/K/11[4]

Certyfikat PIFS

Jesteśmy członkiem Polskiej Izby Firm szkoleniowych.

Wzory Zaświadczeń

Po ukończeniu szkoleń dotyczących zdobycia kwalifikacji w opiece nad dziećmi do lat 3
otrzymasz Certyfikat MRPiPS oraz MEN

Certyfikat MRPiPS

Certyfikat zgodny z Rozporządzeniem
Ministra Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej
z dnia 25 marca 2011 r.

Zaświadczenie MEN

Zaświadczenie zgodne 
z Rozporządzeniem 
Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 19 marca 2019 r.

telefon

Zadzwoń do nas! 

e-mail

Napisz do nas!

facebook

Napisz do nas, polub i obserwuj nas!