JPB Doradztwo personalne


Aktualne szkolenia

Szkolenia e-learningowe

01.10 - 01.10.2020

Szkolenia z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 już dostępne w formie e-learningowej

Zgłoszenia przez Formularz zgłoszeniowy lub tel. 509 167 112

Szkolenia z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 są już dostępne w formie e-learningowej.

Ceny promocyjne na START!

Serdecznie Zapraszamy!

www.bazaedukacji.pl lub www.bazaedukacji.pl/course/

W razie pytań służymy pomocą e-learning@jpb.pl lub 509-167-112

Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym - 280 godzin szkolenie stacjonarne START 15 września 2020 r.

15.06 - 15.06.2021

Szkolenie uprawnia do wykonywania pracy w żłobku lub klubie dziecięcym. Przeznaczone jest dla osób posiadających co najmniej wykształcenie średnie (matura nie jest wymagana) i nieposiadających dwuletniego doświadczenia w pracy z dziećmi w wieku do lat 3.

Zgłoszenia przez Formularz zgłoszeniowy lub tel. 509 167 112

Szkolenie obejmuje:


200 godzin szkolenia to zajęcia teoretyczne w formie wykładów, warsztatów oraz ćwiczeń praktycznych.


80 godzin szkolenia to zajęcia praktyczne w żłobku lub klubie dziecięcym, których miejsce ustalamy indywidualnie i pomagamy w ich organizacji. Istnieje możliwość odbycia praktyk w Zespole Żłobków m.st. Warszawy, jak i placówkach prywatnych posiadających wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w Warszawie i innych miastach. Aby odbyć praktyki należy posiadać aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne.

Zajęcia odbywają się w każdy weekend trwania szkolenia w przedziale godzinowym od 9.00 do 16.00 w naszej siedzibie przy ulicy Żurawiej 6/12 lok. 315


Program szkolenie został zatwierdzony przez Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej decyzjami Nr 2/2017 i Nr 3/2017


Podstawami uzyskanych kompetencji będą treści z zakresu psychologii dziecka, pedagogiki wczesnoszkolnej, opieki pielęgnacyjnej, pierwszej pomocy, prowadzenia zajęć metodycznych zapewniających właściwy dla wieku dziecka rozwój psychoruchowy, edukacji małego dziecka oraz diagnozowania zaburzeń rozwojowych dziecka.


Po ukończeniu szkolenia wydajemy Zaświadczenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Certyfikat Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Dodatkowo wydajemy Zaświadczenie o ukończeniu Kursu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej.


Cena regularna 1150,00 zł

Dla kontrahentów zewnętrznych i Urzędów ceny ustalamy indywidualnie.


Zapraszamy!


Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem e-mail biuro@jpb.pl lub telefonicznie pod numerem 509-167-112

Opiekun dzienny 160 godzin e-learning

15.06 - 15.06.2021

Opiekun dzienny 160 godzin

Zgłoszenia przez Formularz zgłoszeniowy lub tel. 509 167 112

Opiekun dzienny sprawuje opiekę nad maksymalnie pięciorgiem dzieci.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które nie posiadają żadnych kwalifikacji oraz nie pracowały z dziećmi do lat 3 co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio przez podjęciem zatrudnienia jako Opiekun dzienny.

Szkolenie obejmuje 130 godzin zajęć teoretycznych w formie wykładów, warsztatów i ćwiczeń praktycznych oraz 30 godzin praktyk zawodowych.

Praktyki zawodowe można odbyć w placówkach Opieki dziennej, które są wpisane do Rejestru placówek Opieki Dziennej dostępnym na portalu www.empatia.mpips.gov.pl - wykaz dziennych opiekunów w Warszawie i innych miastach.

Aby odbyć praktyki zawodowe niezbędne jest posiadanie ważnych badań sanitarno-epidemiologicznych.

Pomagamy zorganizować praktyki zawodowe.

Koszt szkolenia to 950,00 zł

Zapisy biuro@jpb.pl lub 509-167-112

Zapraszamy

Asystent nauczyciela w przedszkolu e-learning

15.06 - 15.06.2021

Kurs ,,Asystent nauczyciela w przedszkolu" 32 godziny rekomendowany jest dla osób, które posiadają wykształcenie średnie (egzamin maturalny nie jest wymagany) i chciałby pracować, jako asystent nauczyciela w przedszkolu.

Zgłoszenia przez Formularz zgłoszeniowy lub tel. 509 167 112

Wymagane jest wykształcenie średnie (egzamin maturalny nie jest wymagany).


Poznasz: procedury bezpieczeństwa i organizację pracy w przedszkolu, sposoby współpracy z nauczycielem w trakcie zajęć dydaktycznych, specyfikę komunikacji z rodzicami i opiekunami prawnymi dziecka, sposoby opieki nad dziećmi pod kątem opiekuńczo-wychowawczym, a także szereg zabaw zgodnych z psychologią i pedagogiką rozwojową.


Uzyskasz zaświadczenie o ukończeniu kursu Ministerstwa Edukacji Narodowej


Zwiększysz swoje szanse na znalezienie pracy.


Koszt Kursu to 350,00 zł

Czas trwania to 32 godziny


Dla kontrahentów zewnętrznych oraz Urzędów ceny ustalamy indywidualnie.


Zgłoszenia przyjmujemy na adres e-,mail biuro@jpb.pl lub telefoniczne pod numerem telefonu 509-167-112

Pomoc nauczyciela w przedszkolu 32 godziny e-learning

15.06 - 15.06.2021

Pomoc nauczyciela w przedszkolu

Zgłoszenia przez Formularz zgłoszeniowy lub tel. 509 167 112

Szkolenie przeznaczone jest dla osób nie posiadających żadnych kwalifikacji (wystarczy wykształcenie podstawowe) i chciałyby pracować w przedszkolu jako Pomoc nauczyciela.

Podczas szkolenia poznasz procedury bezpieczeństwa, organizację pracy w przedszkolu, sposoby współpracy z nauczycielem w trakcie zajęć dydaktycznych, specyfikę komunikacji z rodzicami i opiekunami prawnymi dziecka, sposoby opieki nad dziećmi pod kątem opiekuńczo-wychowawczym, a także szereg zabaw zgodnych z psychologią i pedagogiką wychowawczą.

Zwiększysz swoje szanse na zatrudnienie.

Otrzymasz Zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu.


32 godziny

Cena to 100,00 zł

Zapisy biuro@jpb.pl lub 509-167-112

Zapraszamy

Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym e-learning - 80 godzin uzupełniające

15.06 - 15.06.2021

Szkolenie przeznaczone jest dla osób posiadających przynajmniej wykształcenie średnie i udokumentowane, minimum dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3

Zgłoszenia przez Formularz zgłoszeniowy lub tel. 509 167 112

Uzupełniające szkolenie Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym jest organizowane w wymiarze 80 godzin, zgodnie z programem szkoleniowym zatwierdzonym przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej decyzją nr 2/2017 i 3/2017. Jest prowadzone metodą warsztatową, rozpoczynamy mini-wykładem i angażujemy uczestników w wymianę opinii i doświadczeń.

Szkolenie jest przeznaczone dla osób z co najmniej średnim wykształceniem, które posiadają minimum dwuletnie, udokumentowane doświadczenie z dziećmi w wieku do lat 3 (zgodnie z tzw. ustawą żłobkową).

Po ukończeniu szkolenia wydawany jest Certyfikat potwierdzający kwalifikacje do pracy jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Zaświadczenie o ukończeniu kursu Ministra Edukacji Narodowej.

Szkolenie teoretyczne trwa 10 dni - praktyki w tym trybie nie są wymagane. Koszt: 500 zł / os.
Opiekun dzienny 40 godzin e-learning - szkolenie uzupełniające

15.06 - 15.06.2021

Opiekun dzienny 40 godzin

Zgłoszenia przez Formularz zgłoszeniowy lub tel. 509 167 112

Szkolenie uzupełniające dla Opiekunów dziennych to 40 godzin szkolenia teoretycznego. Celem szkolenia jest uzupełnienie wiadomości dotyczących zawodu opiekuna dziennego i zdobycie kwalifikacji do pracy z dziećmi do lat 3.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają wykształcenie średnie , co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi lub następujące kwalifikacje:

- pielęgniarki

- położnej

- opiekunki dziecięcej

- nauczyciela wychowania przedszkolnego

- nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej

- pedagoga opiekuńczo-wychowawczego,

ale nie pracowały z dziećmi bezpośrednio przed zatrudnieniem.

Koszt szkolenia to 300,00 zł

Zapisy biuro@jpb.pl lub 509-167-112

Zapraszamy!

Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

15.06 - 15.06.2021

Pierwsza pomoc przedmedyczna z zakresem pediatrycznym

Zgłoszenia przez Formularz zgłoszeniowy lub tel. 509 167 112

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Zagadnienia:

 1. Elementy kursu pierwszej pomocy przedmedycznej.
 2. Udzielanie pierwszej pomocy i RKO.
 3. Zachowanie w sytuacjach kryzysowych, .
 4. Ćwiczenia na fantomie.

Warsztat prowadzony jest przez pielęgniarkę. Wszystkie przedstawiane zasady pierwszej pomocy są zgodne z najnowszymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji.

Koszt: 75 zł


Po zakończeniu warsztatu uczestnicy otrzymują zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo.

Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych e-learning (edycja dzienna z praktykami ) www.bazaedukacji.pl

15.06 - 15.06.2021

Szkolenie skierowane jest do osób opiekujących się osobami starszymi oraz niepełnosprawnymi, zarówno w domach prywatnych jak i w instytucjach opiekuńczych. Szkolenie uczy jak zrozumieć potrzeby osób wymagających pomocy i jak pomoc tę realizować.

Zgłoszenia przez Formularz zgłoszeniowy lub tel. 509 167 112

Szkolenie skierowane jest do osób opiekujących się osobami starszymi oraz niepełnosprawnymi, zarówno w domach prywatnych jak i w instytucjach opiekuńczych. Szkolenie uczy jak zrozumieć potrzeby osób wymagających pomocy i jak pomoc tę realizować.


Podczas szkolenia „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych” przedstawimy Państwu niezbędną wiedzę z zakresu:

 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Procesy związane ze starzeniem się organizmu
 • Psychologiczne aspekty pracy z osobą starszą
 • Pielęgnacja i obserwacja osób starszych i niepełnosprawnych
 • Obsługa higieniczna osób leżących, otyłych, niepełnosprawnych
 • Profilaktyka przeciwodleżynowa
 • Choroby wieku podeszłego
 • Rynek pracy usług opiekuńczych w Polsce i za granicą


Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną kadrę, w skład której wchodzą: psycholog, ratownik medyczny oraz specjalista z zakresu rynku usług opiekuńczych. Natomiast wiedza jest przekazywana i utrwalana w trakcie wykładów, warsztatów, dyskusji i ćwiczeń. Podczas szkolenia wykorzystujemy m.in. fantomy oraz urządzenia medyczne .

Do każdego z Uczestników podchodzimy indywidualnie. Staramy się kłaść nacisk na tematy związane ze specyfiką pracy, jaką będą wykonywać Uczestnicy po ukończeniu szkolenia (praca w domu prywatnym, praca w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, praca z osobami z zaburzeniami psychicznymi).

Każde z naszych szkoleń zawiera moduł dotyczący specyfiki rynku pracy usług opiekuńczych, podczas którego Uczestnicy dowiedzą się m.in. jak zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie, w jaki sposób przygotować się do rozmowy z przyszłym pracodawcą oraz zaprezentować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej.


Cena 950,00 zł

Liczba godz: 32 godziny teorii + 40 godzin praktyk

Istnieje możliwość odbycia szkolenia bez praktyk

Cena to 450,00 zł

www.bazaedukacji.plPo ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia MEN.


Praca z dzieckiem w wieku do lat 3 w oparciu o Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne e-learning

15.06 - 15.06.2021

Metoda W. Sherborne opiera się na założeniu, że rozwój ruchowy jest podstawą rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego dziecka.

Zgłoszenia przez Formularz zgłoszeniowy lub tel. 509 167 112

Metoda W. Sherborne opiera się na ruchu, który jest naturalnym i niezbędnym czynnikiem w życiu każdego człowieka. Towarzyszy nam od narodzin aż do śmierci, charakteryzując się różnymi formami aktywności od spontanicznej zabawy, poprzez wypoczynek aż do codziennej pracy. Dzięki niemu człowiek może wyrażać swoje emocje, nawiązywać kontakty interpersonalne i się porozumiewać.

Metoda W. Sherborne opiera się na założeniu, że rozwój ruchowy jest podstawą rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego dziecka. Udział w zajęciach ma na celu stworzyć dziecku okazję do poznania własnego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia swojej siły, sprawczości, a w związku z tym możliwości ruchowych. Uczestnicy warsztatu dowiedzą się jakie są korzyści wynikające z pracy Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

6 godzin

cena 85,00 zł

zapisy biuro@jpb.pl lub 509-167-112

Praca z dzieckiem w oparciu o pedagogikę Marii Montessori e-learning

15.06 - 15.06.2021

Praca z dzieckiem w oparciu o pedagogikę Marii Montessori

Zgłoszenia przez Formularz zgłoszeniowy lub tel. 509 167 112

Warsztat przeznaczony jest dla opiekunów, których pasją jest praca z dzieckiem i towarzyszenie mu w rozwoju. Dzieci pracujące metodą Montessori uczą się samodzielności, dociekliwości, wzajemnie inspirują się do pracy, uczą się pracy ze źródłami, rozwijają swoje zainteresowania i talenty. Nabywają poczucia odpowiedzialności za czas przeznaczony na naukę.

Celem warsztatu jest poznanie zasad i metod pracy z dziećmi w oparciu o pedagogikę Marii Montessori.

6 godzin

Cena szkolenia to: 80,00 zł

Zapisy biuro@jpb.pl lub 5069-167-112

Zapraszamy!


Jak otworzyć placówkę opieki nad dziećmi do lat 3 e-learning

15.06 - 15.06.2021

Od kilku lat w Polsce rośnie zapotrzebowanie na żłobki, kluby dziecięce oraz punkty opieki dziennej. Rodzice chcąc zapewnić swoim dzieciom jak najlepszą przyszłość oraz start często decydują się na korzystanie z tego typu placówek.

Zgłoszenia przez Formularz zgłoszeniowy lub tel. 509 167 112

Od kilku lat w Polsce rośnie zapotrzebowanie na żłobki, kluby dziecięce oraz punkty opieki dziennej. Rodzice chcąc zapewnić swoim pociechom jak najlepszą przyszłość oraz start często decydują się na korzystanie z tego typu placówek.

Założenie własnej firmy jest wyzwaniem i wymaga zwrócenia uwagi na wiele aspektów.

Tematyka zawarta w szkoleniu przybliży zakres funkcjonowania żłobków, klubów dziecięcych czy punktów opieki dziennej.

Cena szkolenie to 150,00 zł

Zapisy biuro@jpb.pl lub 509-167-112


Anna

"Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym" - szkolenie weekendowe popołudniowe

Data dodania: 2019-05-15 11:23:42

POLECAM!

Szkolenie na bardzo wysokim poziomie, kompetentna kadra, miła atmosfera, bardzo dobra organizacja. Polecam. Super !


Magdalena T.

Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym - edycja stacjonarna nr 58

Data dodania: 2017-06-19 13:42:04

POLECAM!

Ja również z całego serca polecam ten kurs tu w JPB. Panie prowadzące z wiedzą na 6+, widać, że kochają to co robią, bo są naprawdę świetne! bardzo sympatyczne, zajęcia porządnie zorganizowane. Bardzo podobało mi się zaangażowanie pań prowadzących, dają z siebie wszystko, zawsze przygotowane na dodatkowe pytania, wątpliwości. Daję za kurs 6 :)


Barbara Wolanin

Szkolenie ,,Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym" w trybie stacjonarnym

Data dodania: 2016-12-04 19:55:13

POLECAM!

Jeśli szukasz szkolenia dla opiekunek w żłobku i klubie dziecięcym, to wybierz JPB :-) Świetne zajęcia, fantastyczni wykładowcy, którzy ciekawie prowadzą zajęcia i równie fantastyczne opiekunki. Dzielimy się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami, każda z nas może odkryć w sobie ukryty talent, o którego istnieniu nie miała pojęcia.
Gorąco polecam :-)


Jolanta Michalska

Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym - edycja stacjonarna nr 58

Data dodania: 2016-10-23 15:53:42

POLECAM!

Super miejsce, wykładowcy z ogromną wiedzą, doświadczeniem, a także poczuciem humoru. Potrafią stworzyć luźną i bezstresową atmosferę, więc wiedza właściwie sama wchodzi do głowy :-) Dogodna lokalizacja, przystępna cena, życzliwość wykładowców. Z pełną odpowiedzialnością polecam !
Dziękuję za wszystko i życzę samych sukcesów!


Marta W.

Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym - edycja stacjonarna nr 58

Data dodania: 2016-10-11 18:44:37

POLECAM!

Z całego serca polecam to szkolenie! :)
Świetni wykładowcy, którzy mają dużą wiedzę oraz doświadczenie i przekazują je w jasny sposób w przemiłej atmosferze. Są otwarci na rozmowy, zadawanie pytań.
Plus także za lokalizacje :)


Małgorzata Bartosiak

Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym - edycja stacjonarna nr 58

Data dodania: 2016-09-26 21:59:20

POLECAM!

Przystępna cena kursu. Możliwość wyboru szkolenia w formie stacjonarnej lub weekendowej. Miła, swobodna atmosfera zajęć.Pani Dorota, prowadząca szkolenie - osoba wybitnie ciepła, o dużej wiedzy merytorycznej, otwarta na pytania,rzeczowa i fachowa.Kurs prowadzony na wysokim poziomie. Gorąco polecam!


Pokaż wszystkie opinie

Zespół

Dorota Bączkowska

Dyrektor, life coach, trener, edukator, wykładowca

Dorota Bączkowska

Dyrektor, life coach, trener, edukator, wykładowca

Założycielka i współwłaściciel firmy JPB Centrum Kształcenia Ustawicznego, wieloletni szkoleniowiec i trener. To od niej pochodzą najlepsze pomysły biznesowe i warsztatowe. Jako trener, prowadzi zajęcia z zakresu odpowiedzialności prawnej opiekunów, przepisów, prowadzenia dokumentacji i zapoznania się z nią oraz z zabaw w wieku od 0 do 3 lat.

Od 2000 roku zajmuje się pozyskiwaniem i szkoleniem kadry w zakresie usług opiekuńczych. Często współpracuje z instytucjami III sektora, instytucjami publicznymi oraz prywatnymi i publicznymi placówkami opieki nad dziećmi, co potwierdzają liczne, pozytywne referencje.

Katarzyna Piekutowska

koordynator ds. szkoleń, mediator, edukator

Katarzyna Piekutowska

koordynator ds. szkoleń, mediator, edukator

Ukończyła Administrację Publiczną na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej. Ukończyła również Studia Podyplomowe z zakresu Negocjacji, Mediacji i innych Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów. Usługami szkoleniowo-personalnymi zajmuje się od 2007 r. Ukończyła Kurs Edukatorski w Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych oraz Kurs Mediacji cywilnych i gospodarczych w Polskim Centrum Mediacji. Prywatnie petsitter oraz miłośniczka psów.

Aneta Brzezińska-Gębicka

pedagog, trener, wykładowca

Aneta Brzezińska-Gębicka

pedagog, trener, wykładowca

Pedagog, trener, wykładowca. Z firmą JPB związana od 2008 roku. Absolwentka i doktorantka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. W swojej pracy zawodowej i naukowo-badawczej koncentruje się na rozwoju dziecka oraz na roli zabawy w wychowaniu.

Arleta Balcerek

psycholog, trener, terapeuta

Arleta Balcerek

psycholog, trener, terapeuta

Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny i szkoleniowiec. Pracuje w poradnictwie psychologicznym – telefonicznym i internetowym. Mam doświadczenie w pracy w państwowej służbie zdrowia – byłam psychologiem na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej Szpitala w Otwocku i w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Warszawie-Radość, prowadziła psychoterapię indywidualną i grupową w Poradni Zdrowia Psychicznego w Otwocku.

Aktualnie oprócz prowadzenia psychoterapii indywidualnej, prowadzi szkolenia, przygotowuje warsztaty dla rodziców oraz zajmuje się poradnictwem dla rodziców z zakresu problemów wychowawczych i kształtowania kompetencji rodzicielskich. Ukończyła szereg kursów i szkoleń, m.in. z zakresu interwencji kryzysowej, seksuologii, psychoterapii, mediacji rodzinnych.

Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży. Pomaga osobom, które znalazły się w trudnej życiowej sytuacji – przeżywają kryzys, czują się wypalone, doświadczają silnego stresu i jego psychosomatycznych objawów. Mam doświadczenie w pracy z osobami z obniżonym nastrojem, stanami lękowymi oraz zaburzeniami osobowości.

Brygida Krucińska

magister pielęgniarstwa, wykładowca, trener

Brygida Krucińska

magister pielęgniarstwa, wykładowca, trener

Magister pielęgniarstwa, ukończyła również studia licencjackie na kierunku Zdrowie Publiczne. Obecnie w trakcie studiów doktoranckich na Wydziale Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. W swojej praktyce zawodowej sprawuje opiekę nad dzieckiem i osobą dorosłą.

Agata Klimaszewska

psycholog, trener, terapeuta

Agata Klimaszewska

psycholog, trener, terapeuta

psycholog, terapeuta integracji sensorycznej, specjalista wczesnorozwojowy. Skończyła studia w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Odbyła praktyki m.in w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę - to właśnie tam poczuła, że praca z dziećmi i ich rodzicami to jej pasja. Przez 3 lata współtworzyła Klub Mamy i Taty na warszawskiej Pradze. Zajmowała się tam prowadzeniem zajęć dla małych dzieci: tańczyła, śpiewała, malowała, zabawiała, edukowała i obserwowała. Od czerwca 2018 r. pracuje jako wykładowca i trener - szkoli przyszłe opiekunki żłobkowe. Uczy jak zajmować się małymi dziećmi, jak dbać o ich bezpieczeństwo i rozwój, ale także jak być uważnym na potrzeby małego dziecka i jego emocje.

Jej pasją są dziecięce zabawy - uwielbia je wymyślać.

Kiedy nie pracuje czyta (biografie), podróżuje samochodem (najczęściej Mazury) i lubi oglądać ładne ubrania w Internecie.

Beata Zatońska

trener, wykładowca

Beata Zatońska

trener, wykładowca

Dziennikarka i trener z wieloletnim doświadczeniem. Zakochana w kulturze, ze szczególnym wskazaniem na literaturę i film. Zajmuje się popularyzacją kultury, strategiami komunikacyjnymi i medialnymi. Wykłada wprowadzenie dziecka w kulturę, komunikację oraz prowadzi warsztaty z emisji głosu. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim (studia magisterskie), Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim: Dziennikarstwo, Redakcja tekstu oraz Glottodydaktyka oraz Zarządzanie w mediach na Akademii Leona Koźmińskiego, a także Prawo autorskie na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła również Studium scenariuszowe Collegium Civitas i Business English w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.

Anna Chodak

pedagog, trener

Anna Chodak

pedagog, trener

...

Agnieszka Bajbak

trener

Agnieszka Bajbak

trener

inicjatorka tłumaczenia piosenek na język migowy w Polsce, na którego potrzeby został stworzony projekt społeczny - Oczy Muzyki-piosenki migane. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Głuchych i Niepełnosprawnych "MOTYL". Jest biegłym tłumaczem oraz coach'em języka migowego. Ponadto pedagog oraz terapeuta montessoriański.

Magdalena Piec

pedagog, trener

Magdalena Piec

pedagog, trener

Z wykształcenia pedagog specjalny. Wykształcenie zdobyła na warszawskiej Akademii Pedagogiki Specjalnej. W trakcie studiów odbyła wiele praktyk, które pozwoliły zdobyć doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą m. in. jako wychowawca podczas kolonii letnich z dziećmi i młodzieżą ze środowisk zagrożonych patologią i patologicznych oraz jako wychowawca świetlicy środowiskowej. Po studiach podjęła pracę w takich placówkach jak żłobek, dom dziecka oraz w szkole publicznej.

W trakcie pracy zawodowej ukończyła studia podyplomowe na tej samej uczelni w zakresie Terapii pedagogicznej i Systemu Marii Montessori. W każdym miejscu pracy wykorzystuje swoją wiedzę i doświadczenie oraz stosuje multisensoryczne metody pracy z dziećmi oraz wszelkiego rodzaju zabawy.

Prowadzi szkolenia i warsztaty pt. Multisensoryczne metody pracy z dziećmi i młodzieżą oraz Animator zabaw dziecięcych.

Małgorzata Rygier

pedagog, trener

Małgorzata Rygier

pedagog, trener

Trener biznesu i rozwoju osobistego,nauczyciel i pedagog z wieloletnim doświadczeniem, wicedyrektor w przedszkolu, szkoleniowiec. Specjalista z zakresu komunikacji interpersonalnej i umiejętności wychowawczych.

Absolwentka Pedagogiki oraz Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z edukacją włączającą Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskigo. Obecnie pracuje nad doktoratem na temat coachingu w pracy nauczyciela na Wydziale Nauk Pedagogicznych.

Ma szerokie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów dla rodziców, nauczycieli, opiekunów i rad pedagogicznych.