Szkolenie "Opiekun w żłobku"


Praca z dziećmi do lat trzech niesie za sobą wiele satysfakcji i pozwala obserwować ich rozwój, przygotować do dalszych etapów edukacji oraz socjalizacji z innymi dziećmi, która przygotuje je do późniejszego funkcjonowania w społeczeństwie. Jest to zawód, który pozwala w realny sposób wpłynąć na rozwój dziecka. Chcąc zostać opiekunem w żłobku, trzeba wcześniej zdobyć wiele niezbędnych umiejętności praktycznych oraz wiedzy teoretycznej. Odpowiednie przygotowanie można zdobyć uczęszczając na nasze szkolenia dla opiekunów w żłobkach.

Celem naszych szkoleń jest przekazanie niezbędnej wiedzy teoretycznej oraz wszystkich wymaganych umiejętności praktycznych, a także przepisów i zasad dotyczących organizowania oraz sprawowania opieki nad dziećmi. Uczestnicy szkoleń zdobędą kwalifikacje, które są niezbędne do pełnienia funkcji opiekuna w żłobku, prowadzenia zajęć z dziećmi, dbania o ich prawidłowy rozwój oraz bezpieczeństwo, a także wykonywania niezbędnych zabiegów higieniczno-pielęgnacyjnych.

Co obejmują szkolenia?


Na zajęciach omawiane są dokładnie psychopedagogiczne aspekty rozwoju dziecka. Wyjaśniane są kwestie jego adaptacji w grupie, przebieg procesu rozwoju dziecka oraz rola jaką odgrywają poszczególne czynniki, które na nie wpływają. Omawiane są również sposoby stymulowania wszechstronnego rozwoju na co dzień. Przedstawione są także inne kwestie związane z pracą opiekuna w żłobku, jego odpowiedzialność prawna, nauczane są podstawy medycyny ratunkowej, wyjaśniane są przepisy bezpieczeństwa oraz higieny pracy, a także wszelkie przepisy oraz inne kwestie związane z pracą na stanowisku.