Praktyki zawodowe

W sprawie praktyk zawodowych współpracujemy z wieloma żłobkami w całej Polsce - pomożemy Ci wybrać żłobek.
Napisz do nas e-mail na biuro@jpb.pl

Możesz też samodzielnie wybrać żłobek, który jest wpisany do Rejestru MRPiPS
https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/mapa-zlobkow-i-klubow-dzieciecych

Praktyki zawodowe:
1. trwają 80 godzin w trakcie kursu ,,Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym" oraz 30 godzin w trakcie kursu ,,Opiekun dzienny" - skierowanie na praktyki wystawiamy po skontaktowaniu się z wybranym żłobkiem

2. musisz posiadać ważne badania sanitarno-epidemiologiczne - wykonujesz je we własnym zakresie i na własny koszt

3. dziennik praktyk oraz przykładowy harmonogram praktyk znajdziesz w zakładce moje kursy

4. wypełniony dziennik praktyk wraz z opinią szefa placówki wysyłasz na nasz adres:

JPB Centrum Kształcenia Ustawicznego 
Dorota Bączkowska
ul. Żurawia 6/12 lok. 413 
00-503 Warszawa

Dziennik Praktyk przyjmujemy jedynie za pośrednictwem
Poczty Polskiej S.A. (list polecony)
lub dostarczenia osobistego (po wcześniejszym umówieniu się).

5. Certyfikat lub Zaświadczenie wysyłamy po weryfikacji wszystkich dokumentów.

JPB nie wysyła ani nie udostępnia kopii Dzienników Praktyk w żadnej formie.