Praktyki zawodowe

W sprawie praktyk zawodowych współpracujemy z wieloma żłobkami w całej Polsce - pomożemy Ci wybrać żłobek.
Napisz do nas e-mail na biuro@jpb.pl

Możesz też samodzielnie wybrać żłobek, który jest wpisany do Rejestru MRPiPS
https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/mapa-zlobkow-i-klubow-dzieciecych

Praktyki zawodowe:
1. trwają 80 godzin w trakcie kursu ,,Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym" oraz 30 godzin w trakcie kursu ,,Opiekun dzienny" - skierowanie na praktyki wystawiamy po skontaktowaniu się z wybranym żłobkiem

2. musisz posiadać ważne badania sanitarno-epidemiologiczne - wykonujesz je we własnym zakresie i na własny koszt

3. dziennik praktyk oraz przykładowy harmonogram praktyk znajdziesz w zakładce moje kursy

4. wypełniony dziennik praktyk wraz z opinią szefa placówki wysyłasz na nasz adres ul. Żurawia 6/12 lok. 413 00-503 Warszawa

5. Certyfikat lub Zaświadczenie wysyłamy po weryfikacji wszystkich dokumentów.