JPB Doradztwo personalne

Wolontariusz w Żłobku lub Klubie Dziecięcym - 40 godzin

99fb7da177-monkimagephp.jpg

40 godzinne szkolenie

Przeznaczone dla osób zamierzających świadczyć pracę w charakterze wolontariusza w żłobku lub klubie dziecięcym. Szkolenie obejmuje 40 godzin zajęć teoretycznych w formie wykładów, warsztatów i ćwiczeń praktycznych.

Koszt szkolenia : 400 zł

Program szkolenia został zatwierdzony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, decyzja nr 2/2017.

Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych: 2.14/00120/2010

Współpracujemy z Urzędami Pracy w sprawie sfinansowania szkolenia indywidualnego dla osób bezrobotnych.


Dowiedz się wiecej

Napisz do nas