JPB Doradztwo personalne


Warsztaty

Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

24.11 - 24.11.2019

Pierwsza pomoc przedmedyczna z zakresem pediatrycznym

Zgłoszenia przez Formularz zgłoszeniowy lub tel. 509 167 112

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Zagadnienia:

 1. Elementy kursu pierwszej pomocy przedmedycznej.
 2. Udzielanie pierwszej pomocy i RKO.
 3. Zachowanie w sytuacjach kryzysowych, .
 4. Ćwiczenia na fantomie.

Warsztat prowadzony jest przez pielęgniarkę. Wszystkie przedstawiane zasady pierwszej pomocy są zgodne z najnowszymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji.

Koszt: 120 zł/os. Dla naszych absolwentów lub kilku osób zgłoszonych razem koszt wyniesie 100 zł/os!

Zajęcia odbywają się w godzinach 9.00-14.00 lub 14.00-20.00

Po zakończeniu warsztatu uczestnicy otrzymują zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo.

Stymulowanie rozwoju dziecka - wczesna interwencja

23.11 - 24.11.2019

Wczesna interwencja i stymulowanie rozwoju dziecka

Zgłoszenia przez Formularz zgłoszeniowy lub tel. 509 167 112

Warsztat skierowany jest do czynnych opiekunów żłobkowych, osób przygotowujących się do podjęcia pracy w żłobku lub klubie dziecięcym oraz do rodziców (również tych przyszłych) dzieci do lat 3.

Celem warsztatu jest wyjaśnienie hasła stymulowania rozwoju i przekazania podstaw teoretycznych i praktycznych na temat wczesnej interwencji.

W trakcie warsztatu uczestnicy zostaną wyposażeni w narzędzia do diagnozy pedagogicznej dzieci w wieku żłobkowym, dowiedzą się jak ważnym zmysłem jest dotyk i będą mieli okazję poznania narzędzi i metod wspierania rozwoju wykorzystywanych w żłobkach europejskich.


Metoda projektów badawczych w żłobku i przedszkolu

07.12 - 08.12.2019

To innowacyjna metoda nauczania i uczenia się, która angażuje dzieci w grupowe poszukiwania rozwiązań problemu i pomaga w zdobywaniu wiedzy i umiejętności

Zgłoszenia przez Formularz zgłoszeniowy lub tel. 509 167 112

To innowacyjna metoda nauczania i uczenia się, która angażuje dzieci w grupowe poszukiwania rozwiązań problemu i pomaga w zdobywaniu wiedzy i umiejętności.

Dzięki metodzie projektów badawczych dzieci:

- zdobywają i poszerzają wiedzę o otaczającym ich świecie

- mają możliwość stania się aktywnymi uczestnikami procesu uczenia się

- rozwijają własną inicjatywę i kreatywność

- mogą podejmować decyzję i stać się samodzielnymi w działaniu

- odkrywają pierwsze prawidłowości i związki przyczynowo-skutkowe

- mają możliwość eksperymentowania, dociekania, zadawania pytań, przekształcania itp.

- wzbogacają słownictwo

- rozwijają umiejętność rozumienia symboli

- dokonują pierwszych klasyfikacji przedmiotów

- analizują otaczający ich świat


Dzięki metodzie projektów badawczych opiekun/nauczyciel:

 • zyskuje przestrzeń na podążanie za zainteresowaniami dzieci (oraz własnymi)
 • ma możliwość przeprowadzenia prawdziwej indywidualizacji nauczania
 • podąża za ciekawością rzeczy
 • nie jest ograniczony scenariuszem zajęć ani ramami czasowymi
 • rozwija wiele obszarów dziecięcej wiedzy i kompetencji jednocześnie
 • razem z dziećmi wzbogaca swoją wiedzę o otaczającym go świecie

Zarządzanie zasobami czyli wiem, umiem i robię to dobrze

14.12 - 15.12.2019

Zarządzanie zasobami czyli wiem, umiem i robię to dobrze

Zgłoszenia przez Formularz zgłoszeniowy lub tel. 509 167 112

Warsztat skierowany jest dla czynnych opiekunów żłobkowych, osób przygotowujących się do podjęcia pracy w żłobku lub klubie dziecięcym oraz do rodziców (w tym przyszłych!) dzieci do lat 3.

Warsztat jest podzielony na części:

 • Część 1 Moja siła - Kompetencje miękkie i twarde
 • Część 2 Moja siła - Zarządzanie czasem i przestrzenią - po co komu BHP?
 • Część 3 Moja siła - Komunikacja - Jak słuchać, mówić i zostać wysłuchanym?
 • Część 4 Moja siła - Kreowanie z elementami Bajkoterapii (kreacja bajki lub kreacja teatru)