JPB Doradztwo personalne


Warsztaty

Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

01.02 - 01.02.2020

Pierwsza pomoc przedmedyczna z zakresem pediatrycznym

Zgłoszenia przez Formularz zgłoszeniowy lub tel. 509 167 112

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Zagadnienia:

 1. Elementy kursu pierwszej pomocy przedmedycznej.
 2. Udzielanie pierwszej pomocy i RKO.
 3. Zachowanie w sytuacjach kryzysowych, .
 4. Ćwiczenia na fantomie.

Warsztat prowadzony jest przez pielęgniarkę. Wszystkie przedstawiane zasady pierwszej pomocy są zgodne z najnowszymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji.

Koszt: 150 zł/os. Dla naszych absolwentów lub kilku osób zgłoszonych razem koszt wyniesie 100 zł/os!

Zajęcia odbywają się w godzinach 9.00-14.00 lub 14.00-20.00

Po zakończeniu warsztatu uczestnicy otrzymują zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo.

Praca z dzieckiem w wieku do lat 3 w oparciu o Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

08.03 - 08.03.2020

Metoda W. Sherborne opiera się na założeniu, że rozwój ruchowy jest podstawą rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego dziecka.

Zgłoszenia przez Formularz zgłoszeniowy lub tel. 509 167 112

Metoda W. Sherborne opiera się na ruchu, który jest naturalnym i niezbędnym czynnikiem w życiu każdego człowieka. Towarzyszy nam od narodzin aż do śmierci, charakteryzując się różnymi formami aktywności od spontanicznej zabawy, poprzez wypoczynek aż do codziennej pracy. Dzięki niemu człowiek może wyrażać swoje emocje, nawiązywać kontakty interpersonalne i się porozumiewać.

Metoda W. Sherborne opiera się na założeniu, że rozwój ruchowy jest podstawą rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego dziecka. Udział w zajęciach ma na celu stworzyć dziecku okazję do poznania własnego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia swojej siły, sprawczości, a w związku z tym możliwości ruchowych. Uczestnicy warsztatu dowiedzą się jakie są korzyści wynikające z pracy Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

6 godzin

cena 450,00 zł

zapisy biuro@jpb.pl lub 509-167-112

​Nowatorskie metody pracy z dziećmi z wykorzystaniem karty metaforycznej

07.03 - 07.03.2020

​Nowatorskie metody pracy z dziećmi z wykorzystaniem karty metaforycznej dostosowane jest do pracy z dziećmi w grupie wiekowej 2-3 latków.

Zgłoszenia przez Formularz zgłoszeniowy lub tel. 509 167 112

Nowatorskie metody pracy z dziećmi z wykorzystaniem karty metaforycznej dostosowane jest do pracy z dziećmi w grupie wiekowej 2-3 latków. Głównym zadaniem szkolenia jest zapoznanie się z technikami stymulującymi kreatywność i komunikację towarzyszącą relacjom w dziecięcym świecie. Ukończenie szkolenia gwarantuje nie tylko wzbogacenie wiedzy o nową metodologię ale także poznanie wspaniałej zabawy powodującej niezapomniane wspomnienia.

8 godzin

Cena: 400,00 zł

Zapisy: biuro@jpb.pl lub 509-167-112

Zapraszamy!
Praca z dzieckiem w oparciu o pedagogikę Marii Montessori

14.03 - 14.03.2020

Praca z dzieckiem w oparciu o pedagogikę Marii Montessori

Zgłoszenia przez Formularz zgłoszeniowy lub tel. 509 167 112

Warsztat przeznaczony jest dla opiekunów, których pasją jest praca z dzieckiem i towarzyszenie mu w rozwoju. Dzieci pracujące metodą Montessori uczą się samodzielności, dociekliwości, wzajemnie inspirują się do pracy, uczą się pracy ze źródłami, rozwijają swoje zainteresowania i talenty. Nabywają poczucia odpowiedzialności za czas przeznaczony na naukę.

Celem warsztatu jest poznanie zasad i metod pracy z dziećmi w oparciu o pedagogikę Marii Montessori.

6 godzin

Cena szkolenia to: 450,00 zł

Zapisy biuro@jpb.pl lub 5069-167-112

Zapraszamy!


Stymulowanie rozwoju dziecka - wczesna interwencja

26.01 - 26.01.2020

Wczesna interwencja i stymulowanie rozwoju dziecka

Zgłoszenia przez Formularz zgłoszeniowy lub tel. 509 167 112

Warsztat skierowany jest do czynnych opiekunów żłobkowych, osób przygotowujących się do podjęcia pracy w żłobku lub klubie dziecięcym oraz do rodziców (również tych przyszłych) dzieci do lat 3.

Celem warsztatu jest wyjaśnienie hasła stymulowania rozwoju i przekazania podstaw teoretycznych i praktycznych na temat wczesnej interwencji.

W trakcie warsztatu uczestnicy zostaną wyposażeni w narzędzia do diagnozy pedagogicznej dzieci w wieku żłobkowym, dowiedzą się jak ważnym zmysłem jest dotyk i będą mieli okazję poznania narzędzi i metod wspierania rozwoju wykorzystywanych w żłobkach europejskich.

6 godzin

Cena to 450,00 zł

Zapisy: biuro@jpb.pl lub 509-167-112


Zapraszamy!


Zaburzenia rozwojowe - autyzm, zespół aspergera, ADHD

11.04 - 11.04.2020

​Uczestnicy będą mogli pogłębić swoją wiedzę na temat takich zaburzeń jak Autyzm, Zespół Aspergera, ADHD.

Zgłoszenia przez Formularz zgłoszeniowy lub tel. 509 167 112

Uczestnicy będą mogli pogłębić swoją wiedzę na temat takich zaburzeń jak autyzm, zespół aspergera, ADHD. Wczesne rozpoznanie problemu jest kluczowe do rozpoczęcia procesu terapeutycznego, dlatego znajomość objawów i charakterystycznych zachowań dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, pozwoli na szybką i skuteczną interwencję. Uczestnicy dowiedzą się, na jakie zachowania i sygnały należy zwracać szczególną uwagę i gdzie szukać specjalistycznej pomocy.

6 godzin

Cena to 450,00 zł

Zapisy biuro@jpb.pl lub 509-167-112

Zapraszamy !

Przygoda ze sztuką

18.04 - 18.04.2020

Jak prowadzić zajęcia rozwijające wrażliwość artystyczną dzieci

Zgłoszenia przez Formularz zgłoszeniowy lub tel. 509 167 112

Każde dziecko jest artystą! Dzięki niczym nieograniczonej wyobraźni i ogromnym pokładzie kreatywności, dzieci fantastycznie odnajdują się w artystycznych aktywnościach. Dla nich jest to przede wszystkim świetna zabawa. Dla nas - rodziców, nauczycieli, opiekunów - szansa, by wspierać dziecięcą aktywność i otwartość.

Na szkoleniu uczestnicy uzyskają wiedzę o sposobach na rozwijanie myślenia i kreatywności dziecka, poznają niestandardowe techniki artystyczne (np. malowanie z użyciem nietypowych materiałów i sposobów), dowiedzą się, jak rozmawiać z dziećmi o sztuce i jak prowadzić zajęcia, by wspierać, a nie "zabijać" kreatywność.

Uczestnik zyska także mnóstwo inspiracji do wykorzystania przedmiotów codziennego użytku, które są w każdym domu i mogą tanim kosztem umożliwić rozwijanie wyobraźni, nie tylko dziecięcej!

Program:

 1. Rozwój myślenia małego dziecka - najważniejsze etapy
 2. Czym jest kreatywność?
 3. Jak wspierać kreatywność dziecka? Ćwiczenia i zasady
 4. "Sztuka wyższa" - czy i jak wprowadzać ten temat?
 5. Techniki artystyczne rozbudzające kreatywność - ćwiczenia

6 godzin

Cena 450,00 zł

Zapisy biuro@jpb.pl lub 509-167-112

Zapraszamy !

Zarządzanie zasobami czyli wiem, umiem i robię to dobrze

25.01 - 25.01.2020

Zarządzanie zasobami czyli wiem, umiem i robię to dobrze

Zgłoszenia przez Formularz zgłoszeniowy lub tel. 509 167 112

Warsztat skierowany jest dla czynnych opiekunów żłobkowych, osób przygotowujących się do podjęcia pracy w żłobku lub klubie dziecięcym oraz do rodziców (w tym przyszłych!) dzieci do lat 3.

Warsztat jest podzielony na części:

 • Część 1 Moja siła - Kompetencje miękkie i twarde
 • Część 2 Moja siła - Zarządzanie czasem i przestrzenią - po co komu BHP?
 • Część 3 Moja siła - Komunikacja - Jak słuchać, mówić i zostać wysłuchanym?
 • Część 4 Moja siła - Kreowanie z elementami Bajkoterapii (kreacja bajki lub kreacja teatru)

6 godzin

Cena to 450,00 zł

Zapisy: biuro@jpb.pl lub 509-67-112

Zapraszamy!


Standardy pracy - żłobek, klub dziecięcy, opieka dzienna - aktualne akty prawne

29.02 - 29.02.2020

Warsztat poświęcony jest zagadnieniom organizacji pracy w żłobku.

Zgłoszenia przez Formularz zgłoszeniowy lub tel. 509 167 112

Warsztat poświęcony jest zagadnieniom organizacji pracy w żłobku. Porządkuje metody pracy uwzględniając standardy pracy na podstawie aktualnych aktów prawnych i praktyki profesjonalistów żłobkowych. Polecany jest szczególnie osobom zarządzającym tymi placówkami.

Metoda projektów badawczych w żłobku i przedszkolu

22.03 - 22.03.2020

To innowacyjna metoda nauczania i uczenia się, która angażuje dzieci w grupowe poszukiwania rozwiązań problemu i pomaga w zdobywaniu wiedzy i umiejętności

Zgłoszenia przez Formularz zgłoszeniowy lub tel. 509 167 112

To innowacyjna metoda nauczania i uczenia się, która angażuje dzieci w grupowe poszukiwania rozwiązań problemu i pomaga w zdobywaniu wiedzy i umiejętności.

Dzięki metodzie projektów badawczych dzieci:

- zdobywają i poszerzają wiedzę o otaczającym ich świecie

- mają możliwość stania się aktywnymi uczestnikami procesu uczenia się

- rozwijają własną inicjatywę i kreatywność

- mogą podejmować decyzję i stać się samodzielnymi w działaniu

- odkrywają pierwsze prawidłowości i związki przyczynowo-skutkowe

- mają możliwość eksperymentowania, dociekania, zadawania pytań, przekształcania itp.

- wzbogacają słownictwo

- rozwijają umiejętność rozumienia symboli

- dokonują pierwszych klasyfikacji przedmiotów

- analizują otaczający ich świat


Dzięki metodzie projektów badawczych opiekun/nauczyciel:

 • zyskuje przestrzeń na podążanie za zainteresowaniami dzieci (oraz własnymi)
 • ma możliwość przeprowadzenia prawdziwej indywidualizacji nauczania
 • podąża za ciekawością rzeczy
 • nie jest ograniczony scenariuszem zajęć ani ramami czasowymi
 • rozwija wiele obszarów dziecięcej wiedzy i kompetencji jednocześnie
 • razem z dziećmi wzbogaca swoją wiedzę o otaczającym go świecie

6 godzin

Cena to 450,00 zł

Zapisy: biuro@jpb.pl lub 509-167-112


Zapraszamy!