JPB Doradztwo personalne

Opiekun Dzienny - 160 godzinny e-learning

Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad maksymalnie pięciorgiem dzieci.

Przeznaczone dla osób, które nie posiadają żadnych kwalifikacji oraz nie pracowały z dziećmi do lat 3 przez okres co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako dzienny opiekun.

Szkolenie obejmuje 130 godzin zajęć teoretycznych oraz 30 godzin praktyk zawodowych.

Istnieje możliwość odbycia praktyk w Zespole Żłobków m.st. Warszawy, jak i placówkach prywatnych posiadających wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych a także w punktach Opieki Dziennej w Warszawie i innych miastach.

Koszt szkolenia: 950,00 zł.


5f65c233d5-girl-918686960720.jpg

Dowiedz się wiecej

Napisz do nas