JPB Doradztwo personalne

Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym 280 godz. - szkolenie stacjonarne START 15 września 2020 r.

Szkolenie ,,Opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym" uprawnia do wykonywania pracy w żłobku lub klubie dziecięcym w charakterze Opiekuna nad dzieckiem do 3 roku życia. Szkolenie przeznaczone jest dla osób posiadających co najmniej wykształcenie średnie (matura nie jest wymagana) i nieposiadających dwuletniego doświadczenia w pracy z dziećmi w wieku do lat 3.


Szkolenie obejmuje:


200 godzin szkolenia to zajęcia teoretyczne.

80 godzin szkolenia to zajęcia praktyczne, podczas których poznasz specyfikę pracy w żłobku lub klubie dziecięcym. Miejsce praktyk ustalamy indywidualnie i pomagamy w ich organizacji. Istnieje możliwość odbycia praktyk w Zespole Żłobków m.st. Warszawy, jak i placówkach prywatnych posiadających wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w Warszawie i innych miastach. Aby odbyć praktyki należy posiadać aktualne badania sanitarno-epidemiologi


Program szkolenia został zatwierdzony przez Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej decyzjami Nr 2/2017 i Nr 3/2017


Podstawami uzyskanych kompetencji podczas szkolenia są treści z zakresu psychologii dziecka, pedagogiki wczesnoszkolnej, opieki pielęgnacyjnej, pierwszej pomocy, prowadzenia zajęć metodycznych zapewniających właściwy dla wieku dziecka rozwój psychoruchowy, edukacji małego dziecka oraz diagnozowania zaburzeń rozwojowych dziecka.


Po ukończeniu szkolenia wydajemy Zaświadczenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Certyfikat Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Cena to 1150,00 zł

Ceny dla Urzędów ustalamy indywidualnie.

Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem e-mail biuro@jpb.pl lub telefonicznie pod numerem telefon 509-167-112


Zapoznaj się również z ofertą szkoleń e-learningowych www.bazaedukacji.pl


Zapraszamy!
Dowiedz się wiecej

Napisz do nas