JPB Doradztwo personalne

Tryb weekendowy Opiekun w Żłobku lub klubie dziecięcym, szkolenie uzupełniające - 80 godzin


80 godzinne szkolenie

Przeznaczone dla osób z co najmniej średnim wykształceniem, posiadających 2-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi do lat 3, ale z minimum 6-miesięczną przerwą w pracy, poprzedzającą okres zatrudnienia na stanowisku opiekuna.

Szkolenie obejmuje 80 godzin zajęć teoretycznych w formie wykładów, warsztatów i ćwiczeń.

Koszt szkolenia : 950 zł


6b6a951c69-kid-997026960720.jpg

Dowiedz się wiecej

Napisz do nas