JPB Doradztwo personalne


Szkolenia

Szkolenia e-learningowe

01.10 - 01.10.2020

Szkolenia z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 już dostępne w formie e-learningowej

Zgłoszenia przez Formularz zgłoszeniowy lub tel. 509 167 112

Szkolenia z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 są już dostępne w formie e-learningowej.

Ceny promocyjne na START!

Serdecznie Zapraszamy!

www.bazaedukacji.pl lub www.bazaedukacji.pl/course/

W razie pytań służymy pomocą e-learning@jpb.pl lub 509-167-112

Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym - 280 godzin szkolenie stacjonarne START 15 września 2020 r.

15.06 - 15.06.2021

Szkolenie uprawnia do wykonywania pracy w żłobku lub klubie dziecięcym. Przeznaczone jest dla osób posiadających co najmniej wykształcenie średnie (matura nie jest wymagana) i nieposiadających dwuletniego doświadczenia w pracy z dziećmi w wieku do lat 3.

Zgłoszenia przez Formularz zgłoszeniowy lub tel. 509 167 112

Szkolenie obejmuje:


200 godzin szkolenia to zajęcia teoretyczne w formie wykładów, warsztatów oraz ćwiczeń praktycznych.


80 godzin szkolenia to zajęcia praktyczne w żłobku lub klubie dziecięcym, których miejsce ustalamy indywidualnie i pomagamy w ich organizacji. Istnieje możliwość odbycia praktyk w Zespole Żłobków m.st. Warszawy, jak i placówkach prywatnych posiadających wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w Warszawie i innych miastach. Aby odbyć praktyki należy posiadać aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne.

Zajęcia odbywają się w każdy weekend trwania szkolenia w przedziale godzinowym od 9.00 do 16.00 w naszej siedzibie przy ulicy Żurawiej 6/12 lok. 315


Program szkolenie został zatwierdzony przez Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej decyzjami Nr 2/2017 i Nr 3/2017


Podstawami uzyskanych kompetencji będą treści z zakresu psychologii dziecka, pedagogiki wczesnoszkolnej, opieki pielęgnacyjnej, pierwszej pomocy, prowadzenia zajęć metodycznych zapewniających właściwy dla wieku dziecka rozwój psychoruchowy, edukacji małego dziecka oraz diagnozowania zaburzeń rozwojowych dziecka.


Po ukończeniu szkolenia wydajemy Zaświadczenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Certyfikat Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Dodatkowo wydajemy Zaświadczenie o ukończeniu Kursu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej.


Cena regularna 1150,00 zł

Dla kontrahentów zewnętrznych i Urzędów ceny ustalamy indywidualnie.


Zapraszamy!


Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem e-mail biuro@jpb.pl lub telefonicznie pod numerem 509-167-112

Opiekun dzienny 160 godzin e-learning

15.06 - 15.06.2021

Opiekun dzienny 160 godzin

Zgłoszenia przez Formularz zgłoszeniowy lub tel. 509 167 112

Opiekun dzienny sprawuje opiekę nad maksymalnie pięciorgiem dzieci.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które nie posiadają żadnych kwalifikacji oraz nie pracowały z dziećmi do lat 3 co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio przez podjęciem zatrudnienia jako Opiekun dzienny.

Szkolenie obejmuje 130 godzin zajęć teoretycznych w formie wykładów, warsztatów i ćwiczeń praktycznych oraz 30 godzin praktyk zawodowych.

Praktyki zawodowe można odbyć w placówkach Opieki dziennej, które są wpisane do Rejestru placówek Opieki Dziennej dostępnym na portalu www.empatia.mpips.gov.pl - wykaz dziennych opiekunów w Warszawie i innych miastach.

Aby odbyć praktyki zawodowe niezbędne jest posiadanie ważnych badań sanitarno-epidemiologicznych.

Pomagamy zorganizować praktyki zawodowe.

Koszt szkolenia to 950,00 zł

Zapisy biuro@jpb.pl lub 509-167-112

Zapraszamy

Asystent nauczyciela w przedszkolu e-learning

15.06 - 15.06.2021

Kurs ,,Asystent nauczyciela w przedszkolu" 32 godziny rekomendowany jest dla osób, które posiadają wykształcenie średnie (egzamin maturalny nie jest wymagany) i chciałby pracować, jako asystent nauczyciela w przedszkolu.

Zgłoszenia przez Formularz zgłoszeniowy lub tel. 509 167 112

Wymagane jest wykształcenie średnie (egzamin maturalny nie jest wymagany).


Poznasz: procedury bezpieczeństwa i organizację pracy w przedszkolu, sposoby współpracy z nauczycielem w trakcie zajęć dydaktycznych, specyfikę komunikacji z rodzicami i opiekunami prawnymi dziecka, sposoby opieki nad dziećmi pod kątem opiekuńczo-wychowawczym, a także szereg zabaw zgodnych z psychologią i pedagogiką rozwojową.


Uzyskasz zaświadczenie o ukończeniu kursu Ministerstwa Edukacji Narodowej


Zwiększysz swoje szanse na znalezienie pracy.


Koszt Kursu to 350,00 zł

Czas trwania to 32 godziny


Dla kontrahentów zewnętrznych oraz Urzędów ceny ustalamy indywidualnie.


Zgłoszenia przyjmujemy na adres e-,mail biuro@jpb.pl lub telefoniczne pod numerem telefonu 509-167-112

Pomoc nauczyciela w przedszkolu 32 godziny e-learning

15.06 - 15.06.2021

Pomoc nauczyciela w przedszkolu

Zgłoszenia przez Formularz zgłoszeniowy lub tel. 509 167 112

Szkolenie przeznaczone jest dla osób nie posiadających żadnych kwalifikacji (wystarczy wykształcenie podstawowe) i chciałyby pracować w przedszkolu jako Pomoc nauczyciela.

Podczas szkolenia poznasz procedury bezpieczeństwa, organizację pracy w przedszkolu, sposoby współpracy z nauczycielem w trakcie zajęć dydaktycznych, specyfikę komunikacji z rodzicami i opiekunami prawnymi dziecka, sposoby opieki nad dziećmi pod kątem opiekuńczo-wychowawczym, a także szereg zabaw zgodnych z psychologią i pedagogiką wychowawczą.

Zwiększysz swoje szanse na zatrudnienie.

Otrzymasz Zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu.


32 godziny

Cena to 100,00 zł

Zapisy biuro@jpb.pl lub 509-167-112

Zapraszamy

Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym e-learning - 80 godzin uzupełniające

15.06 - 15.06.2021

Szkolenie przeznaczone jest dla osób posiadających przynajmniej wykształcenie średnie i udokumentowane, minimum dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3

Zgłoszenia przez Formularz zgłoszeniowy lub tel. 509 167 112

Uzupełniające szkolenie Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym jest organizowane w wymiarze 80 godzin, zgodnie z programem szkoleniowym zatwierdzonym przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej decyzją nr 2/2017 i 3/2017. Jest prowadzone metodą warsztatową, rozpoczynamy mini-wykładem i angażujemy uczestników w wymianę opinii i doświadczeń.

Szkolenie jest przeznaczone dla osób z co najmniej średnim wykształceniem, które posiadają minimum dwuletnie, udokumentowane doświadczenie z dziećmi w wieku do lat 3 (zgodnie z tzw. ustawą żłobkową).

Po ukończeniu szkolenia wydawany jest Certyfikat potwierdzający kwalifikacje do pracy jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Zaświadczenie o ukończeniu kursu Ministra Edukacji Narodowej.

Szkolenie teoretyczne trwa 10 dni - praktyki w tym trybie nie są wymagane. Koszt: 500 zł / os.
Opiekun dzienny 40 godzin e-learning - szkolenie uzupełniające

15.06 - 15.06.2021

Opiekun dzienny 40 godzin

Zgłoszenia przez Formularz zgłoszeniowy lub tel. 509 167 112

Szkolenie uzupełniające dla Opiekunów dziennych to 40 godzin szkolenia teoretycznego. Celem szkolenia jest uzupełnienie wiadomości dotyczących zawodu opiekuna dziennego i zdobycie kwalifikacji do pracy z dziećmi do lat 3.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają wykształcenie średnie , co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi lub następujące kwalifikacje:

- pielęgniarki

- położnej

- opiekunki dziecięcej

- nauczyciela wychowania przedszkolnego

- nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej

- pedagoga opiekuńczo-wychowawczego,

ale nie pracowały z dziećmi bezpośrednio przed zatrudnieniem.

Koszt szkolenia to 300,00 zł

Zapisy biuro@jpb.pl lub 509-167-112

Zapraszamy!

Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych e-learning (edycja dzienna z praktykami ) www.bazaedukacji.pl

15.06 - 15.06.2021

Szkolenie skierowane jest do osób opiekujących się osobami starszymi oraz niepełnosprawnymi, zarówno w domach prywatnych jak i w instytucjach opiekuńczych. Szkolenie uczy jak zrozumieć potrzeby osób wymagających pomocy i jak pomoc tę realizować.

Zgłoszenia przez Formularz zgłoszeniowy lub tel. 509 167 112

Szkolenie skierowane jest do osób opiekujących się osobami starszymi oraz niepełnosprawnymi, zarówno w domach prywatnych jak i w instytucjach opiekuńczych. Szkolenie uczy jak zrozumieć potrzeby osób wymagających pomocy i jak pomoc tę realizować.


Podczas szkolenia „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych” przedstawimy Państwu niezbędną wiedzę z zakresu:

  • Pierwsza pomoc przedmedyczna
  • Procesy związane ze starzeniem się organizmu
  • Psychologiczne aspekty pracy z osobą starszą
  • Pielęgnacja i obserwacja osób starszych i niepełnosprawnych
  • Obsługa higieniczna osób leżących, otyłych, niepełnosprawnych
  • Profilaktyka przeciwodleżynowa
  • Choroby wieku podeszłego
  • Rynek pracy usług opiekuńczych w Polsce i za granicą


Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną kadrę, w skład której wchodzą: psycholog, ratownik medyczny oraz specjalista z zakresu rynku usług opiekuńczych. Natomiast wiedza jest przekazywana i utrwalana w trakcie wykładów, warsztatów, dyskusji i ćwiczeń. Podczas szkolenia wykorzystujemy m.in. fantomy oraz urządzenia medyczne .

Do każdego z Uczestników podchodzimy indywidualnie. Staramy się kłaść nacisk na tematy związane ze specyfiką pracy, jaką będą wykonywać Uczestnicy po ukończeniu szkolenia (praca w domu prywatnym, praca w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, praca z osobami z zaburzeniami psychicznymi).

Każde z naszych szkoleń zawiera moduł dotyczący specyfiki rynku pracy usług opiekuńczych, podczas którego Uczestnicy dowiedzą się m.in. jak zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie, w jaki sposób przygotować się do rozmowy z przyszłym pracodawcą oraz zaprezentować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej.


Cena 950,00 zł

Liczba godz: 32 godziny teorii + 40 godzin praktyk

Istnieje możliwość odbycia szkolenia bez praktyk

Cena to 450,00 zł

www.bazaedukacji.plPo ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia MEN.


Jak otworzyć placówkę opieki nad dziećmi do lat 3 e-learning

15.06 - 15.06.2021

Od kilku lat w Polsce rośnie zapotrzebowanie na żłobki, kluby dziecięce oraz punkty opieki dziennej. Rodzice chcąc zapewnić swoim dzieciom jak najlepszą przyszłość oraz start często decydują się na korzystanie z tego typu placówek.

Zgłoszenia przez Formularz zgłoszeniowy lub tel. 509 167 112

Od kilku lat w Polsce rośnie zapotrzebowanie na żłobki, kluby dziecięce oraz punkty opieki dziennej. Rodzice chcąc zapewnić swoim pociechom jak najlepszą przyszłość oraz start często decydują się na korzystanie z tego typu placówek.

Założenie własnej firmy jest wyzwaniem i wymaga zwrócenia uwagi na wiele aspektów.

Tematyka zawarta w szkoleniu przybliży zakres funkcjonowania żłobków, klubów dziecięcych czy punktów opieki dziennej.

Cena szkolenie to 150,00 zł

Zapisy biuro@jpb.pl lub 509-167-112