JPB Doradztwo personalne

Tryb weekendowy Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym 280 godz.

Szkolenie ,,Opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym" uprawnia do wykonywania pracy w żłobku lub klubie dziecięcym w charakterze Opiekuna nad dzieckiem do 3 roku życia. Szkolenie przeznaczone jest dla osób posiadających co najmniej wykształcenie średnie (matura nie jest wymagana) i nieposiadających dwuletniego doświadczenia w pracy z dziećmi w wieku do lat 3.


Szkolenie obejmuje:


200 godzin szkolenia to zajęcia teoretyczne w formie wykładów, warsztatów oraz ćwiczeń praktycznych.


80 godzin szkolenia to zajęcia praktyczne, podczas których poznasz specyfikę pracy w żłobku lub klubie dziecięcym. Miejsce praktyk ustalamy indywidualnie i pomagamy w ich organizacji. Istnieje możliwość odbycia praktyk w Zespole Żłobków m.st. Warszawy, jak i placówkach prywatnych posiadających wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w Warszawie i innych miastach. Aby odbyć praktyki należy posiadać aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne.


Zajęcia odbywają się w weekendy w przedziale godzinowym od 9.00 do 15.00 lub 14.00 do 20.00 w naszej siedzibie przy ulicy Żurawiej 6/12 lok. 315


Program szkolenia został zatwierdzony przez Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej decyzjami Nr 2/2017 i Nr 3/2017


Podstawami uzyskanych kompetencji podczas szkolenia są treści z zakresu psychologii dziecka, pedagogiki wczesnoszkolnej, opieki pielęgnacyjnej, pierwszej pomocy, prowadzenia zajęć metodycznych zapewniających właściwy dla wieku dziecka rozwój psychoruchowy, edukacji małego dziecka oraz diagnozowania zaburzeń rozwojowych dziecka.


Po ukończeniu szkolenia wydajemy Zaświadczenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Certyfikat Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

Dodatkowo wydajemy Zaświadczenie o ukończeniu Kursu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

Cena to 1600,00 zł

Naszym absolwentom i stałym klientom zapewniamy 20% rabatu

Ceny dla kontrahentów zewnętrznych i Urzędów ustalamy indywidualnie.


Zapraszamy!


Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem e-mail biuro@jpb.pl lub telefonicznie pod numerem telefon 509-167-112
7592734fe6-music-818459960720.jpg

Dowiedz się wiecej

Napisz do nas