JPB Doradztwo personalne

Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym - 280 godz.

Opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym

1. 280 godzinne szkolenie

Przeznaczone dla osób posiadających co najmniej średnie wykształcenie i nieposiadających dwuletniego doświadczenia w pracy z dziećmi w wieku do 3 lat.

Szkolenie obejmuje 200 godzin zajęć teoretycznych w formie wykładów, warsztatów i ćwiczeń praktycznych, które odbywają się od poniedziałku do piątku lub w weekendy oraz 80 godzin zajęć praktycznych w żłobkach. Miejsce odbywania praktyk ustalamy indywidualnie. Istnieje możliwość odbycia praktyk w Zespole Żłobków m.st. Warszawy, jak i w placówkach prywatnych posiadających wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w Warszawie i innych miastach.

Program szkolenia został zatwierdzony przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, decyzja nr 2/2017.

Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych: 2.14/00120/2010

Współpracujemy z Urzędami Pracy w sprawie sfinansowania szkolenia indywidualnego dla osób bezrobotnych. Ceny szkoleń można znaleźć na stronie głównej, klikając przycisk "rozwiń" pod aktualnym szkoleniem.

7592734fe6-music-818459960720.jpg

Dowiedz się wiecej

Napisz do nas