JPB Doradztwo personalne

Opiekun w Żłobku lub klubie dziecięcym, kurs uzupełniający - 80 godzin


80 godzinne szkolenie

Przeznaczone dla osób z co najmniej średnim wykształceniem, posiadających 2-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi do lat 3, ale z minimum 6-miesięczną przerwą w pracy, poprzedzającą okres zatrudnienia na stanowisku opiekuna.

Szkolenie obejmuje 80 godzin zajęć teoretycznych w formie wykładów, warsztatów i ćwiczeń.

Koszt szkolenia : 900 zł

Program szkolenia został zatwierdzony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej decyzją nr 2/2017.

Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych: 2.14/00120/2010

Współpracujemy z Urzędami Pracy w sprawie sfinansowania szkolenia indywidualnego dla osób bezrobotnych.

6b6a951c69-kid-997026960720.jpg

Dowiedz się wiecej

Napisz do nas