JPB Doradztwo personalne

Opiekun Dzienny - 160 godzin

Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad maksymalnie pięciorgiem dzieci.

Przeznaczone dla osób, które nie posiadają żadnych kwalifikacji oraz nie pracowały z dziećmi do lat 3 przez okres co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako dzienny opiekun.

Szkolenie obejmuje 130 godzin zajęć teoretycznych w formie wykładów, warsztatów i ćwiczeń praktycznych oraz 30 godzin praktyk zawodowych. Istnieje możliwość odbycia praktyk w Zespole Żłobków m.st. Warszawy, jak i placówkach prywatnych posiadających wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w Warszawie i innych miastach.

Koszt szkolenia: 1600 zł.

Program szkolenia został zatwierdzony przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, decyzja nr 2/2017.

Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych: 2.14/00120/2010

Współpracujemy z Urzędami Pracy w sprawie sfinansowania szkolenia indywidualnego dla osób bezrobotnych. Ceny szkoleń można znaleźć na stronie głównej, klikając przycisk "rozwiń" pod aktualnym szkoleniem.

5f65c233d5-girl-918686960720.jpg

Dowiedz się wiecej

Napisz do nas