JPB Doradztwo personalne

IPET i indywidualny plan pracy w praktyce

Dwudniowy warsztat podnoszący kompetencje pedagogiczne. Uczestnicy otrzymają wskazówki jak przeprowadzić prawidłowo obserwację i diagnozę dziecka i rodziny. Zapoznają się z procedurami i narzędziami prawidłowej diagnozy pedagogicznej w oparciu o podstawę programową kolejnych etapów kształcenia – spełniających wymagania wynikające z : Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 ( Dz .U z 2005r.poz 2156) i Rozporządzenia MEN z dnia 17 czerwca 2016 r. poz.895


Uczestnicy po zdobyciu wiedzy teoretycznej będą samodzielnie konstruować indywidualne plany pracy i IPET.

Po zakończeniu warsztatu uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu diagnozy pedagogicznej dziecka i rodziny oraz konstruowania indywidualnych planów pracy i IPET.


e09824ffab-teddy-1338895960720.jpg

Dowiedz się wiecej

Napisz do nas