Jesteś tutaj

Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych

Opiekun niesie pomoc, wspiera i zajmuje się chorymi w ich własnym domu. Pomaga im dbać o higienę osobistą, utrzymywać stosunki rodzinne, uczy rodzinę pogodzić się i radzić z chorobą bliskiej osoby.  Praca opiekuna osoby starszej i niepełnosprawnej musi być wykonywana z czystego powołania. Opieka nad osobami starszymi wymaga cierpliwości ze strony opiekuna, zrozumienia oraz empatii.
Podczas szkolenia „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych” przedstawimy Państwu niezbędną wiedzę z zakresu:
-Anatomii i fizjologii wieku podeszłego,
-Pielęgnacji chorych,
-Zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
-Zasad żywienia osób starszych,
-Starzenia się organizmu,
-Aktywizacji osób starszych i niepełnosprawnych,
-Psychologicznych aspektów pracy z osobą starszą i niepełnosprawną,
-Współpracy z rodziną i środowiskiem podopiecznego,
-Pełnienia roli i zakresu zadań opiekuna osób starszych.
Ważnym elementem szkolenia są praktyki zawodowe pozwalające sprawdzić zdobytą wiedzę w praktyce oraz poznać specyfikę zawodu opiekuna podczas współpracy z doświadczonymi opiekunami.
Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną kadrę, która w przystępny sposób przekaże wiedzę podczas zajęć w formie wykładów, warsztatów, ćwiczeń i zajęć praktycznych.
Po ukończeniu szkolenia otrzymają Państwo ZAŚWIADCZENIE o ukończeniu szkolenia wg wzoru MEN (zał. nr 5 do Rozporządzenia MEN z dnia 11.01.2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, Dz. U. 2012 nr 0 poz. 186)
Realizujemy szkolenia indywidualne osób skierowanych z Urzędu Pracy. 
Istnieje możliwość indywidualizacji oferty szkoleniowej zgodnie z zapotrzebowaniem Państwa Instytucji.
 
Aktualne terminy rozpoczęcia szkolenia znajdą Państwo w dziale Aktualności-Nowe szkolenia lub bezpośrednio w dziale szkoleń firmy JPB-kontakt poprzez formularz szkolenia.