JPB Doradztwo personalne

Zaloguj
JPB. JAKOŚĆ. PEWNOŚĆ. BEZPIECZEŃSTWO

Aktualne szkolenia

Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym edycja weekendowa

17.09 - 10.12.2016

Przeznaczone dla osób posiadających co najmniej średnie wykształcenie i nieposiadających dwuletniego doświadczenia w pracy z dziećmi w wieku do 3 lat.

Zgłoszenia przez Formularz zgłoszeniowy lub tel. 509 167 112

280 godzinne szkolenie

Przeznaczone dla osób posiadających co najmniej średnie wykształcenie i nieposiadających

dwuletniego doświadczenia w pracy z dziećmi w wieku do 3 lat.

Szkolenie obejmuje 200 godzin zajęć teoretycznych w formie wykładów, warsztatów i ćwiczeń

praktycznych, które odbywają się od poniedziałku do piątku lub w weekendy oraz 80 godzin zajęć

praktycznych w żłobkach. Miejsce odbywania praktyk ustalamy indywidualnie. Istnieje możliwość odbycia praktyk w Zespole Żłobków m.st. Warszawy, jak i placówkach prywatnych posiadających wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w Warszawie i innych miastach.

Program szkolenia został zatwierdzony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, decyzja nr 14/2012.


Cena szkolenia: 1500 zł

Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych

17.10 - 04.11.2016

Szkolenie dla wszystkich opiekujących się osobami starszymi, niesamodzielnymi , zarówno w domach prywatnych jak i instytucjach opiekuńczych . Szkolenie uczy jak zrozumieć potrzeby osób wymagających pomocy i jak pomoc tę realizować.

Zgłoszenia przez Formularz zgłoszeniowy lub tel. 509 167 112

Podczas szkolenia „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych” przedstawimy Państwu niezbędną wiedzę z zakresu:

• Anatomii i fizjologii wieku podeszłego,
• Pielęgnacji chorych,
• Zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
• Zasad żywienia osób starszych,
• Starzenia się organizmu,
• Aktywizacji osób starszych i niepełnosprawnych,
• Psychologicznych aspektów pracy z osobą starszą i niepełnosprawną,
• Współpracy z rodziną i środowiskiem podopiecznego,
• Pełnienia roli i zakresu zadań opiekuna osób starszych.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną kadrę (psychologa, ratownika medycznego, specjalisty z zakresu rynku usług opiekuńczych), która w przystępny sposób przekaże wiedzę podczas zajęć w formie wykładów, warsztatów, dyskusji i ćwiczeń. Podczas szkolenia wykorzystujemy fantomy, urządzenia medyczne (pomiarowe).

Do każdego z uczestników podchodzimy indywidualnie. Staramy się kłaść nacisk na tematy związane ze specyfiką pracy, jaką będą wykonywać uczestnicy po ukończeniu szkolenia (praca w domu prywatnym, praca w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczy, praca z osobami z zaburzeniami psychicznymi).

Każdego z naszych szkoleń zawiera moduł dotyczący specyfiki rynku pracy usług opiekuńczych, podczas którego dowiedzą się Państwo, jak zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie, jak przygotować się do rozmowy o pracę oraz przedstawić się np. podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Oprócz zajęć teoretycznych odbywają się także praktyki zawodowe w Zakładach Opiekuńczo – Leczniczych, Domach Pomocy Społecznej lub Prywatnych Domach Opieki, podczas których uczestnicy sprawdzą swoje umiejętności w praktyce oraz poznają specyfikę zawodu opiekuna.

Zapewniamy szkolenie solidnie przygotowujące do pracy opiekuna osób starszych zarówno pod względem teoretycznym, jak i praktycznym.

Cena promocyjna: 650 zł

Liczba godz: 40 godzin teorii i 80 godzin praktyk
Terminy:
tryb stacjonarny: zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 - 14:00, godziny praktyk ustalana są indywidualnie.
.

Istnieje możliwość zrealizowania szkolenia bez praktyk zawodowych.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wg wzoru MEN.

Część teoretyczna szkolenia odbywa się w sali szkoleniowej zlokalizowanej w Centrum Warszawy naprzeciwko Muzeum Narodowego ul. Smolna 13 lok. 508, V piętro.
Miejsce odbywania praktyk zawodowych ustalamy indywidualnie.

Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym edycja stacjonarna

24.10 - 09.12.2016

Szkolenie dające uprawniania do pracy w żłobku lub klubie dziecięcym. Przeznaczone dla osób posiadających co najmniej średnie wykształcenie i nieposiadających dwuletniego doświadczenia w pracy z dziećmi w wieku do 3 lat.

Zgłoszenia przez Formularz zgłoszeniowy lub tel. 509 167 112

Szkolenie obejmuje 200 godzin zajęć teoretycznych w formie wykładów, warsztatów i ćwiczeń praktycznych, które odbywają się od poniedziałku do piątku lub w weekendy oraz 80 godzin zajęć praktycznych w żłobkach. Miejsce odbywania praktyk ustalamy indywidualnie. Istnieje możliwość odbycia praktyk w Zespole Żłobków m.st. Warszawy, jak i placówkach prywatnych posiadających wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w Warszawie i innych miastach.

Program szkolenia zaakceptowany został przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Po ukończonym szkoleniu uczestnicy dostają certyfikat, który uprawnia do pracy w żłobkach i klubach dziecięcych.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem świat) w godzinach: 9:00 - 14:00

Koszt szkolenia: 1890 zł


Animator zabaw dziecięcych

25.10 - 25.10.2016

Zabawa to najważniejsza aktywność dziecka. Przez nią dziecko poznaje świat i uczy się w nim poruszać.

Zgłoszenia przez Formularz zgłoszeniowy lub tel. 509 167 112

Zabawa to najważniejsza aktywność dziecka. Przez nią dziecko poznaje świat i uczy się w nim poruszać. Zadaniem animatora jest rozpoznać i dostosować zabawę tak, aby dziecko wykorzystało jak najwięcej swoich zmysłów do aktywności, która przyniesie mu jak najwięcej korzyści przy maksymalnej dawce uśmiechu i radości.

Prowadząca warsztat: mgr pedagogiki specjalnej Magdalena Rostkowska


Zajęcia odbywają się w godzinach: 17:00 - 21:00

Koszt warsztatu: 150 zł

Pierwsza pomoc przedmedyczna

26.10 - 26.10.2016

Pierwsza pomoc przedmedyczna ze szczególnym uwzględnieniem pomocy pediatrycznej

Zgłoszenia przez Formularz zgłoszeniowy lub tel. 509 167 112

Pierwsza pomoc przedmedyczna ze szczególnym uwzględnieniem pomocy pediatrycznej

Zagadnienia:

  1. Elementy kursu pierwszej pomocy przedmedycznej.
  2. Udzielanie pierwszej pomocy dziecku.
  3. Zachowanie w sytuacjach kryzysowych, zagrożenia dla dziecka (krwotok, oparzenie, zakrztuszenie).
  4. Ćwiczenia na fantomie.

\Warsztat prowadzony jest przez pielęgniarkę Sylwię Borowiec.


Koszt: 150 zł/1 os.

Zajęcia odbywają się w godzinach: 17:00 - 21:00


Po zakończeniu warsztatu uczestnicy otrzymują certyfikaty potwierdzające uczestnictwo.

Dziecko a integracja sensoryczna

27.10 - 27.10.2016

Warsztat poświęcony tematyce integracji sensorycznej. Uczestnicy zostaną zapoznani między innymi z pojęciem integracji sensorycznej, dysfunkcją integracji sensorycznej, oraz z działaniami jakie należy podjąć w wyniku zaburzeń.

Zgłoszenia przez Formularz zgłoszeniowy lub tel. 509 167 112

Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z:

- pojęciem integracji sensorycznej,
- rozwojem integracji sensorycznej od niemowlęcia do wieku szkolnego,
- układem nerwowym i działaniem mózgu,
- dysfunkcją integracji sensorycznej (objawy, przyczyny),
- zaburzeniami układu przedsionkowego,
- dyspraksją rozwojową,
- nadwrażliwością dotykową,
- percepcją wzrokową i słuchową i jej związkami z nauką,


Ponad to uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z działaniami jakie należy podjąć w wyniku zaburzeń integracji sensorycznej.

Prowadzący warsztat : mgr pedagogiki Małgorzata Gniadek


Termin warsztatu: 7 września 2016
Godzina: 17:00 - 21:00
Koszt: 150 zł

Zaburzenia rozwojowe - autyzm, zespół aspergera, ADHD

28.10 - 28.10.2016

​Uczestnicy będą mogli pogłębić swoją wiedzę na temat takich zaburzeń jak Autyzm, Zespół Aspergera, ADHD.

Zgłoszenia przez Formularz zgłoszeniowy lub tel. 509 167 112

Uczestnicy będą mogli pogłębić swoją wiedzę na temat takich zaburzeń jak autyzm, zespół aspergera, ADHD. Wczesne rozpoznanie problemu jest kluczowe do rozpoczęcia procesu terapeutycznego, dlatego znajomość objawów i charakterystycznych zachowań dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, pozwoli na szybką i skuteczną interwencję. Uczestnicy dowiedzą się, na jakie zachowania i sygnały należy zwracać szczególną uwagę i gdzie szukać specjalistycznej pomocy.

Prowadząca zajęcia: Arleta Balcerek – psycholog, psychoterapeuta, wykładowca JPB.


Zajęcia odbywają się w godzinach: 17:00 - 21:00

Koszt warsztatu: 150 zł

Pierwsza pomoc przedmedyczna

29.10 - 29.10.2016

Pierwsza pomoc przedmedyczna ze szczególnym uwzględnieniem pomocy pediatrycznej

Zgłoszenia przez Formularz zgłoszeniowy lub tel. 509 167 112

Pierwsza pomoc przedmedyczna ze szczególnym uwzględnieniem pomocy pediatrycznej

Zagadnienia:

  1. Elementy kursu pierwszej pomocy przedmedycznej.
  2. Udzielanie pierwszej pomocy dziecku.
  3. Zachowanie w sytuacjach kryzysowych, zagrożenia dla dziecka (krwotok, oparzenie, zakrztuszenie).
  4. Ćwiczenia na fantomie.

\Warsztat prowadzony jest przez pielęgniarkę Sylwię Borowiec.


Koszt: 150 zł/1 os.

Zajęcia odbywają się w godzinach: 14:00 - 18:00


Po zakończeniu warsztatu uczestnicy otrzymują certyfikaty potwierdzające uczestnictwo.

Warsztat języka niemieckiego dla opiekunek osób starszych

03.11 - 17.11.2016

Warsztat jest przeznaczony dla osób, które zainteresowane są pracą jako opiekun osób starszych za granicą. Zajęcia odbywają się w czwartki i piątki w godzinach 17:00-21:00. Warsztat obejmuje 20 godzin zegarowych.

Zgłoszenia przez Formularz zgłoszeniowy lub tel. 509 167 112

Warsztat jest przeznaczony dla osób, które zainteresowane są pracą jako opiekun osób starszych za granicą.


20 godzinne warsztaty obejmują podstawowe słownictwo i zwroty niezbędne do pracy z osobą starszą i niepełnosprawną.

Kursanci otrzymają skrypt językowy i porady w zakresie nauki szybkiej komunikacji w j. niemieckim.

Godziny warsztatów: czwartki, piątki w godz. 17.00 – 20.00

O najbliższy termin rozpoczęcia warsztatu zapytaj mailowo: jpb@jpb.pl lub telefonicznie: 509 167 112

Warsztaty prowadzi doświadczony lektor j. niemieckiego Jacek Tylko


Koszt warsztatu: 600 zł

Pierwsze dni w żłobku – adaptacja

04.11 - 04.11.2016

Warsztat skierowany jest do opiekunów, którzy chcą dowiedzieć się w jaki sposób zorganizować pierwsze dni pobytu dziecka w żłobku oraz zaprezentować swój warsztat pracy rodzicom, tak aby chcieli do niego wracać.

Zgłoszenia przez Formularz zgłoszeniowy lub tel. 509 167 112

Oddanie dziecka do żłobka to trudna decyzja. Rodzice zmagają się z wieloma obawami, aby wybrać właściwe miejsce dla swojego dziecka. Oprócz zapewnienia podstawowych potrzeb chcą mieć pewność, że personel zaopiekuje się ich dzieckiem otaczając go ciepłem i rodzinną atmosferą. Warsztat skierowany jest do opiekunów, którzy chcą dowiedzieć się w jaki sposób zorganizować pierwsze dni pobytu dziecka w żłobku oraz zaprezentować swój warsztat pracy rodzicom, tak aby chcieli do niego wracać.

Zajęcia odbywają się w godzinach: 17:00 - 21:00

Koszt warsztatu: 150 zł


Planowanie i prowadzenie dokumentacji grupy.

08.11 - 08.11.2016

Warsztat ma na celu praktyczne przygotowanie opiekuna do monitorowania i planowania przebiegu zajęć w grupie.

Zgłoszenia przez Formularz zgłoszeniowy lub tel. 509 167 112

Dlaczego warto jest znać zasady konstruowanie prawidłowych konspektów i scenariuszy zajęć.

W jaki sposób dobra organizacja kwestii formalnych ułatwi pracę

Jak korzystać ze sporządzonej dokumentacji

Zajęcia odbywają się w godzinach: 17:00 - 21:00

Koszt warsztatu: 150 zł


Budowanie relacji z rodzicami - jak unikać błędów w komunikacji.

10.11 - 10.11.2016

Warsztat jest skierowany do opiekunów, którzy nie mają jeszcze dużego doświadczenia we współpracy z rodzicami .

Zgłoszenia przez Formularz zgłoszeniowy lub tel. 509 167 112

Warsztat jest skierowany do opiekunów, którzy nie mają jeszcze dużego doświadczenia we współpracy z rodzicami i trochę się jej obawiają. Może też być użyteczny dla tych pedagogów, którzy nie są zadowoleni ze swych dotychczasowych prób, zwłaszcza z rodzicami tzw. trudnych uczniów. Wskaże korzyści wynikające ze sprawnej komunikacji na lepsze zrozumienie i realizowanie potrzeb dziecka.
W warsztacie przedstawimy typowe problemy w relacjach między nauczycielami a rodzicami, wskazując ich przyczyny, mechanizmy utrwalania się oraz sposoby pokonywania barier. Sporo miejsca poświęconego zostanie kwestii zapobiegania trudnościom w komunikacji poprzez formułowanie jasnych komunikatów i oczekiwań wobec rodziców.

Zajęcia odbywają się w godzinach: 17:00 - 21:00

Koszt warsztatu: 150 zł


Co oznacza płacz dziecka?

14.11 - 14.11.2016

Co oznacza płacz dziecka?

Zgłoszenia przez Formularz zgłoszeniowy lub tel. 509 167 112

• jak zachowanie i osobowość opiekuna wpływa na wychowanka? – rozpoznawanie własnych schematów, emocji i „trudnych” zachowań, identyfikowanie problemów, itp.

• jak schematy wychowania wyniesione z domu rodzinnego wpływają na wychowywane przez nas dzieci?

• jak wprowadzać zmiany w swoim myśleniu i czym jest „zdrowe myślenie”?

• jak mówić, żeby być zrozumianym i jak słuchać, żeby dobrze zrozumieć? – w jakiś sposób mój sposób komunikowania się i moje schematy myślowe wpływają na to, co mówię i co słyszę?

• jak trzymać normy i wyciągać konsekwencje, ale też jak nagradzać, żeby wzmagać motywację do działania.

Zajęcia odbywają się w godzinach: 17:00 - 21:00

Koszt warsztatu: 150 zł


Praca z dzieckiem w wieku do lat 3 w oparciu o Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

18.11 - 18.11.2016

Metoda W. Sherborne opiera się na założeniu, że rozwój ruchowy jest podstawą rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego dziecka.

Zgłoszenia przez Formularz zgłoszeniowy lub tel. 509 167 112

Metoda W. Sherborne opiera się na ruchu, który jest naturalnym i niezbędnym czynnikiem w życiu każdego człowieka. Towarzyszy nam od narodzin aż do śmierci, charakteryzując się różnymi formami aktywności od spontanicznej zabawy, poprzez wypoczynek aż do codziennej pracy. Dzięki niemu człowiek może wyrażać swoje emocje, nawiązywać kontakty interpersonalne i się porozumiewać.

Metoda W. Sherborne opiera się na założeniu, że rozwój ruchowy jest podstawą rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego dziecka. Udział w zajęciach ma na celu stworzyć dziecku okazję do poznania własnego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia swojej siły, sprawczości, a w związku z tym możliwości ruchowych. Uczestnicy warsztatu dowiedzą się jakie są korzyści wynikające z pracy Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

Zajęcia odbywają się w godzinach: 17:00 - 21:00

Koszt warsztatu: 150 zł


Jolanta Michalska

Kurs "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym"

Data dodania: 2016-10-23 15:53:42

POLECAM!

Super miejsce, wykładowcy z ogromną wiedzą, doświadczeniem, a także poczuciem humoru. Potrafią stworzyć luźną i bezstresową atmosferę, więc wiedza właściwie sama wchodzi do głowy :-) Dogodna lokalizacja, przystępna cena, życzliwość wykładowców. Z pełną odpowiedzialnością polecam !
Dziękuję za wszystko i życzę samych sukcesów!


Marta W.

Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym edycja stacjonarna

Data dodania: 2016-10-11 18:44:37

POLECAM!

Z całego serca polecam to szkolenie! :)
Świetni wykładowcy, którzy mają dużą wiedzę oraz doświadczenie i przekazują je w jasny sposób w przemiłej atmosferze. Są otwarci na rozmowy, zadawanie pytań.
Plus także za lokalizacje :)


Małgorzata Bartosiak

Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym edycja stacjonarna

Data dodania: 2016-09-26 21:59:20

POLECAM!

Przystępna cena kursu. Możliwość wyboru szkolenia w formie stacjonarnej lub weekendowej. Miła, swobodna atmosfera zajęć.Pani Dorota, prowadząca szkolenie - osoba wybitnie ciepła, o dużej wiedzy merytorycznej, otwarta na pytania,rzeczowa i fachowa.Kurs prowadzony na wysokim poziomie. Gorąco polecam!


Kinga Kochan

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Data dodania: 2016-09-03 14:14:01

POLECAM!

Polecam te warsztaty! Prowadzone profesjonalnie i w przemiłej atmosferze.


Pokaż wszystkie opinie

Zespół

Arleta Balcerek

psycholog, trener

Arleta Balcerek

psycholog, trener

Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny i szkoleniowiec. Pracuje w poradnictwie psychologicznym – telefonicznym i internetowym. Mam doświadczenie w pracy w państwowej służbie zdrowia – byłam psychologiem na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej Szpitala w Otwocku i w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Warszawie-Radość, prowadziła psychoterapię indywidualną i grupową w Poradni Zdrowia Psychicznego w Otwocku.

Aktualnie oprócz prowadzenia psychoterapii indywidualnej, prowadzi szkolenia, przygotowuje warsztaty dla rodziców oraz zajmuje się poradnictwem dla rodziców z zakresu problemów wychowawczych i kształtowania kompetencji rodzicielskich. Ukończyła szereg kursów i szkoleń, m.in. z zakresu interwencji kryzysowej, seksuologii, psychoterapii, mediacji rodzinnych.

Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży. Pomaga osobom, które znalazły się w trudnej życiowej sytuacji – przeżywają kryzys, czują się wypalone, doświadczają silnego stresu i jego psychosomatycznych objawów. Mam doświadczenie w pracy z osobami z obniżonym nastrojem, stanami lękowymi oraz zaburzeniami osobowości.

Agnieszka Bajbak

trener

Agnieszka Bajbak

trener

inicjatorka tłumaczenia piosenek na język migowy w Polsce, na którego potrzeby został stworzony projekt społeczny - Oczy Muzyki-piosenki migane. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Głuchych i Niepełnosprawnych "MOTYL". Jest biegłym tłumaczem oraz coach'em języka migowego. Ponadto pedagog oraz terapeuta montessoriański.

Magdalena Piec

psycholog, trener

Magdalena Piec

psycholog, trener

Z wykształcenia pedagog specjalny. Wykształcenie zdobyła na warszawskiej Akademii Pedagogiki Specjalnej. W trakcie studiów odbyła wiele praktyk, które pozwoliły zdobyć doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą m. in. jako wychowawca podczas kolonii letnich z dziećmi i młodzieżą ze środowisk zagrożonych patologią i patologicznych oraz jako wychowawca świetlicy środowiskowej. Po studiach podjęła pracę w takich placówkach jak żłobek, dom dziecka oraz w szkole publicznej.

W trakcie pracy zawodowej ukończyła studia podyplomowe na tej samej uczelni w zakresie Terapii pedagogicznej i Systemu Marii Montessori. W każdym miejscu pracy wykorzystuje swoją wiedzę i doświadczenie oraz stosuje multisensoryczne metody pracy z dziećmi oraz wszelkiego rodzaju zabawy.

Prowadzi szkolenia i warsztaty pt. Multisensoryczne metody pracy z dziećmi i młodzieżą oraz Animator zabaw dziecięcych.

Sylwia Borowiec

pielęgniarka, instruktor pierwszej pomocy

Sylwia Borowiec

pielęgniarka, instruktor pierwszej pomocy

opis