JPB Doradztwo personalne

Zaloguj
JPB. JAKOŚĆ. PEWNOŚĆ. BEZPIECZEŃSTWO

Aktualne szkolenia

Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym - edycja stacjonarna

03.04 - 26.05.2017

Przeznaczone dla osób posiadających co najmniej średnie wykształcenie i nieposiadających dwuletniego doświadczenia w pracy z dziećmi w wieku do 3 lat.

Zgłoszenia przez Formularz zgłoszeniowy lub tel. 509 167 112

280 godzinne szkolenie

Przeznaczone dla osób posiadających co najmniej średnie wykształcenie i nieposiadających dwuletniego doświadczenia w pracy z dziećmi w wieku do 3 lat.

Szkolenie obejmuje 200 godzin zajęć teoretycznych w formie wykładów, warsztatów i ćwiczeń praktycznych, które odbywają się od poniedziałku do piątku lub w weekendy oraz 80 godzin zajęć praktycznych w żłobkach. Miejsce odbywania praktyk ustalamy indywidualnie. Istnieje możliwość odbycia praktyk w Zespole Żłobków m.st. Warszawy lub w placówkach prywatnych posiadających wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w Warszawie i innych miastach.

Program szkolenia został zatwierdzony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, decyzje nr 2/2017 i 3/2017.

Cena szkolenia:

1950 zł

Możliwe jest rozłożenie płatności na raty.


Zaburzenia spektrum Autyzmu

13.05 - 11.06.2017

Coraz częściej spotykamy się z określeniem „autyzm” i „zespół Aspergera”. Co właściwie oznaczają te terminy i czy to nie przypadkiem moda, która zapanowała na eufemistyczne nazwanie braku wychowania? Warsztat czterodniowy

Zgłoszenia przez Formularz zgłoszeniowy lub tel. 509 167 112

Warsztat czterodniowy: I zjazd w weekend 13-14 maja, II zjazd w weekend 10-11 czerwca


Coraz częściej spotykamy się z określeniem „autyzm” i „zespół Aspergera”, zwłaszcza w szkołach i mediach. Co właściwie oznaczają te terminy i czy nie jest to przypadkiem moda, która zapanowała na eufemistyczne nazywanie braku wychowania? Otóż nie jest to moda, ale terminy dotyczące zaburzeń, które wymagają wiedzy i szczególnego zachowania. Gdy posiadamy wiedzę w konkretnym zakresie, łatwiej jest nam zrozumieć i postępować w określonych sytuacjach.

Postęp wiedzy pozwala na coraz wcześniejsze diagnozowanie tych zaburzeń, a co za tym idzie, rozpoczęcie terapii dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera. Terapia z kolei pomaga dzieciom odnaleźć się i funkcjonować w świecie, co często jest dla nich ogromnym wyzwaniem.

Czterodniowe warsztaty skierowane są w szczególności do pedagogów wszystkich placówek, w tym takich, w których są najmłodsze dzieci. Serdecznie zapraszamy również rodziców, którzy często czują się zagubieni i nie wiedzą, gdzie szukać wskazówek i pomocy po tym, jak poznają diagnozę swojego dziecka.


Szczegóły wytłumaczy mgr pedagogiki specjalnej p. Magdalena Piec, absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej. Po podyplomowych studiach dotyczących Terapii pedagogicznej dzieci z dysfunkcjami pracuje z dziećmi cierpiącymi na zaburzenia w spektrum autyzmu w przedszkolu i szkole podstawowej. Jako praktyk, stale poszerza swoje kompetencje w tym zakresie tematycznym, szkoląc się w metodach pracy z dziećmi i młodzieżą i uczestnicząc w konferencjach o tematyce autyzmu.Koszt warsztatu dla osoby indywidualnej: 500 zł

Przy skierowaniu Uczestnika z placówki edukacyjnej - 450 zł

Osoby zgłaszające się wspólnie - 450 zł

Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych (edycja WEEKENDOWA z możliwością odbycia praktyk)

19.05 - 06.06.2017

Szkolenie skierowane jest do osób opiekujących się osobami starszymi oraz niepełnosprawnymi, zarówno w domach prywatnych jak i w instytucjach opiekuńczych. Szkolenie uczy jak zrozumieć potrzeby osób wymagających pomocy i jak tę pomoc realizować.

Zgłoszenia przez Formularz zgłoszeniowy lub tel. 509 167 112

Szkolenie skierowane jest do osób opiekujących się osobami starszymi oraz niepełnosprawnymi, zarówno w domach prywatnych jak i w instytucjach opiekuńczych. Szkolenie uczy jak zrozumieć potrzeby osób wymagających pomocy i jak pomoc tę realizować.

Zajęcia odbywać się będą w trybie weekendowym:

19.05.2017 (piątek), godziny 16:00 - 20:00

20.05.2017 (sobota), godziny 14:00 - 20:00

21.05.2017 (niedziela), godziny 14:00 - 20:00


Podczas szkolenia „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych” przedstawimy Państwu niezbędną wiedzę z zakresu:

 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Procesy związane ze starzeniem się organizmu
 • Psychologiczne aspekty pracy z osobą starszą
 • Pielęgnacja i obserwacja osób starszych i niepełnosprawnych
 • Obsługa higieniczna osób leżących, otyłych, niepełnosprawnych
 • Profilaktyka przeciwodleżynowa
 • Choroby wieku podeszłego
 • Rynek pracy usług opiekuńczych w Polsce i za granicą

Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną kadrę, w skład której wchodzą ratownik medyczny oraz magister polityki społecznej, specjalista z zakresu rynku usług opiekuńczych. Wiedza jest przekazywana i utrwalana w trakcie wykładów, warsztatów, dyskusji i ćwiczeń. Podczas szkolenia wykorzystujemy m.in. fantomy oraz urządzenia medyczne.

Do każdego z Uczestników podchodzimy indywidualnie. Staramy się kłaść nacisk na tematy związane ze specyfiką pracy, jaką będą wykonywać Uczestnicy po ukończeniu szkolenia (praca w domu prywatnym, praca w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, praca z osobami z zaburzeniami psychicznymi).

Każde z naszych szkoleń zawiera moduł dotyczący specyfiki rynku pracy usług opiekuńczych, podczas którego Uczestnicy dowiedzą się m.in. jak zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie, w jaki sposób przygotować się do rozmowy z przyszłym pracodawcą oraz zaprezentować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej.


Cena promocyjna: 500 zł

Liczba godz: 20 godzin zajęć teoretycznych

Cena z praktykami zawodowymi: 700 zł (20 godzin teorii + 80 godzin praktyk)

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wg wzoru MEN.

Część teoretyczna szkolenia odbywa się w sali szkoleniowej zlokalizowanej w Centrum Warszawy naprzeciw Muzeum Narodowego na ulicy Smolnej 13 lok. 505 (V piętro).

Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym - edycja 55, stacjonarna

22.05 - 11.07.2017

Szkolenie dające uprawniania do pracy w żłobku lub klubie dziecięcym. Przeznaczone dla osób posiadających co najmniej średnie wykształcenie i nieposiadających dwuletniego doświadczenia w pracy z dziećmi w wieku do 3 lat.

Zgłoszenia przez Formularz zgłoszeniowy lub tel. 509 167 112

280 godzinne szkolenie

Przeznaczone dla osób posiadających co najmniej średnie wykształcenie i nieposiadających dwuletniego doświadczenia w pracy z dziećmi w wieku do 3 lat.

Szkolenie obejmuje 80 godzin zajęć praktycznych w żłobkach oraz 200 godzin zajęć teoretycznych w formie wykładów, warsztatów i ćwiczeń praktycznych, które odbywają się od poniedziałku do piątku od godziny 9:00. Miejsce odbywania praktyk ustalamy indywidualnie. Istnieje możliwość odbycia praktyk w Zespole Żłobków m.st. Warszawy lub w placówkach prywatnych posiadających wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w Warszawie i innych miastach.

Po ukończonym szkoleniu uczestnicy dostają certyfikat, który uprawnia do pracy w żłobkach i klubach dziecięcych.

Program szkolenia został zatwierdzony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, decyzje nr 2/2017 i 3/2017.

Cena szkolenia:

1950 zł

Możliwe jest rozłożenie płatności na raty.

Praca z dzieckiem w wieku do lat 3 w oparciu o Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

31.05 - 31.05.2017

Metoda W. Sherborne opiera się na założeniu, że rozwój ruchowy jest podstawą rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego dziecka.

Zgłoszenia przez Formularz zgłoszeniowy lub tel. 509 167 112

Metoda W. Sherborne opiera się na ruchu, który jest naturalnym i niezbędnym czynnikiem w życiu każdego człowieka. Towarzyszy nam od narodzin aż do śmierci, charakteryzując się różnymi formami aktywności od spontanicznej zabawy, poprzez wypoczynek aż do codziennej pracy. Dzięki niemu człowiek może wyrażać swoje emocje, nawiązywać kontakty interpersonalne i się porozumiewać.

Metoda W. Sherborne opiera się na założeniu, że rozwój ruchowy jest podstawą rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego dziecka. Udział w zajęciach ma na celu stworzyć dziecku okazję do poznania własnego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia swojej siły, sprawczości, a w związku z tym możliwości ruchowych. Uczestnicy warsztatu dowiedzą się jakie są korzyści wynikające z pracy Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

Zajęcia odbywają się w godzinach: 15:00 - 19:00

Koszt warsztatu: 150 zł

Coaching dla Nauczycieli

31.05 - 31.05.2017

Serdecznie zapraszamy na nowy warsztat: Coachnig w pracy nauczyciela! Warsztat z sesją coachingową skierowany do nauczycieli pracujących w szkołach podstawowych oraz opiekunów pracujących w żłobkach lub klubach malucha.

Zgłoszenia przez Formularz zgłoszeniowy lub tel. 509 167 112

Serdecznie zapraszamy na nowe szkolenie: Coachnig w pracy nauczyciela.

Jeśli chcesz być jeszcze lepszy w tym, co robisz i zainwestować w swój własny rozwój, który przyczyni się do zwiększenia efektywności Twojej pracy, dołącz do nas. Szkolenie poprowadzi mgr Małgorzata Rygier, trener biznesu i rozwoju osobistego.

Warsztat skierowany jest:do nauczycieli pracujących w szkołach podstawowych oraz opiekunów pracujących w żłobkach lub klubach malucha.Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo:
 • czym jest coachnig,
 • w czym może pomóc w pracy nauczyciela,
 • jak uporać się z trudnościami w pracy,
 • jak prowadzić rozmowy z dziećmi,
 • jak stosować podstawy komunikacji w środowisku pracy
 • jak wykorzystywać swój potencjał w pracy,

Ponad to czeka na Państwa krótka sesja coachingowa, która będzie dla uczestników odkryciem swojego indywidualnego potencjału. Preferencje każdego z nas mogą ukierunkować życie zawodowe i wydobyć najlepsze cechy, które sprawią, że praca nabierze nowych walorów!

Najbliższy termin: 31 maja, od godziny 14:00. Możliwe dni warsztatów: środy i piątki od godziny 14:00, soboty od godziny 9:00 (terminy będą regularnie podawane).

Zaburzenia rozwojowe - autyzm, zespół aspergera, ADHD

03.06 - 03.06.2017

​Uczestnicy będą mogli pogłębić swoją wiedzę na temat takich zaburzeń jak Autyzm, Zespół Aspergera, ADHD.

Zgłoszenia przez Formularz zgłoszeniowy lub tel. 509 167 112

Uczestnicy będą mogli pogłębić swoją wiedzę na temat takich zaburzeń jak autyzm, zespół aspergera, ADHD. Wczesne rozpoznanie problemu jest kluczowe do rozpoczęcia procesu terapeutycznego, dlatego znajomość objawów i charakterystycznych zachowań dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, pozwoli na szybką i skuteczną interwencję. Uczestnicy dowiedzą się, na jakie zachowania i sygnały należy zwracać szczególną uwagę i gdzie szukać specjalistycznej pomocy.

Prowadząca zajęcia: Arleta Balcerek – psycholog, psychoterapeuta, wykładowca JPB.


Zajęcia odbywają się w godzinach: 14:00 - 18:00

Koszt warsztatu: 150 zł

Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym - edycja 57 stacjonarna

19.06 - 04.08.2017

Przeznaczone dla osób posiadających co najmniej średnie wykształcenie i nieposiadających dwuletniego doświadczenia w pracy z dziećmi w wieku do 3 lat.

Zgłoszenia przez Formularz zgłoszeniowy lub tel. 509 167 112

280 godzinne szkolenie dające pełne kwalifikacje Opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym

Przeznaczone dla osób:

 • posiadających co najmniej średnie wykształcenie
 • nieposiadających dwuletniego doświadczenia w pracy z dziećmi w wieku do 3 lat.

Szkolenie obejmuje 200 godzin zajęć teoretycznych w formie wykładów, warsztatów i ćwiczeń praktycznych, które odbywają się od poniedziałku do piątku oraz 80 godzin zajęć praktycznych w żłobkach. Miejsce odbywania praktyk ustalamy indywidualnie, zależnie od preferencji Uczestnika. Istnieje możliwość odbycia praktyk w Zespole Żłobków m.st. Warszawy, jak i placówkach prywatnych posiadających wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w Warszawie i innych miastach.

Program szkolenia został zatwierdzony przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, decyzjami nr 2/2017 i 3/2017.

Ceny:

1950 zł

*Przy wpłacie wpisowego do dnia 10.06 cena promocyjna 1850 zł!Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym - edycja 56 wakacyjna w weekendy

24.06 - 10.09.2017

Edycja wakacyjna: we wrześniu zacznij pracę w żłobku! Spędź z nami wakacyjne weekendy i zakończ szkolenie tuż przed nowym rokiem szkolnym z pełnymi kwalifikacjami Opiekuna.

Zgłoszenia przez Formularz zgłoszeniowy lub tel. 509 167 112

W trakcie wakacji dajemy możliwość zdobycia kwalifikacji, które pozwolą na rozpoczęcie pracy w żłobku lub klubie dziecięcym JUŻ OD WRZEŚNIA, wraz z nowym rokiem szkolnym!


280 godzinne szkolenie, prowadzone zgodnie z tzw. ustawą żłobkową, dające uprawnienia do rozpoczęcia pracy w żłobku lub klubie dziecięcym

Przeznaczone dla osób

 • posiadających co najmniej średnie wykształcenie
 • nieposiadających dwuletniego doświadczenia w pracy z dziećmi w wieku do 3 lat.

Szkolenie obejmuje 200 godzin zajęć teoretycznych w formie wykładów, warsztatów i ćwiczeń praktycznych, które odbywają się od w weekendy oraz 80 godzin zajęć praktycznych w żłobkach, które można odbyć w ciągu tygodnia. Miejsce odbywania praktyk ustalamy indywidualnie, według preferencji Uczestnika. Istnieje możliwość odbycia praktyk w Zespole Żłobków m.st. Warszawy, jak i placówkach prywatnych posiadających wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w Warszawie i innych miastach.

Program szkolenia został zatwierdzony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, decyzje nr 2/2017 i 3/2017.

Koszt szkolenia:

1790 zł

*Przy wpłacie wpisowego do dnia 1.06 koszt wynosi 1600 zł!!

Możliwe jest rozłożenie płatności na raty.

Barbara Wolanin

Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym - edycja 57 stacjonarna

Data dodania: 2016-12-04 19:55:13

POLECAM!

Jeśli szukasz szkolenia dla opiekunek w żłobku i klubie dziecięcym, to wybierz JPB :-) Świetne zajęcia, fantastyczni wykładowcy, którzy ciekawie prowadzą zajęcia i równie fantastyczne opiekunki. Dzielimy się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami, każda z nas może odkryć w sobie ukryty talent, o którego istnieniu nie miała pojęcia.
Gorąco polecam :-)


Jolanta Michalska

Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym - edycja stacjonarna

Data dodania: 2016-10-23 15:53:42

POLECAM!

Super miejsce, wykładowcy z ogromną wiedzą, doświadczeniem, a także poczuciem humoru. Potrafią stworzyć luźną i bezstresową atmosferę, więc wiedza właściwie sama wchodzi do głowy :-) Dogodna lokalizacja, przystępna cena, życzliwość wykładowców. Z pełną odpowiedzialnością polecam !
Dziękuję za wszystko i życzę samych sukcesów!


Marta W.

Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym - edycja stacjonarna

Data dodania: 2016-10-11 18:44:37

POLECAM!

Z całego serca polecam to szkolenie! :)
Świetni wykładowcy, którzy mają dużą wiedzę oraz doświadczenie i przekazują je w jasny sposób w przemiłej atmosferze. Są otwarci na rozmowy, zadawanie pytań.
Plus także za lokalizacje :)


Małgorzata Bartosiak

Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym - edycja stacjonarna

Data dodania: 2016-09-26 21:59:20

POLECAM!

Przystępna cena kursu. Możliwość wyboru szkolenia w formie stacjonarnej lub weekendowej. Miła, swobodna atmosfera zajęć.Pani Dorota, prowadząca szkolenie - osoba wybitnie ciepła, o dużej wiedzy merytorycznej, otwarta na pytania,rzeczowa i fachowa.Kurs prowadzony na wysokim poziomie. Gorąco polecam!


Kinga Kochan

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Data dodania: 2016-09-03 14:14:01

POLECAM!

Polecam te warsztaty! Prowadzone profesjonalnie i w przemiłej atmosferze.


Pokaż wszystkie opinie

Zespół

Arleta Balcerek

psycholog, trener

Arleta Balcerek

psycholog, trener

Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny i szkoleniowiec. Pracuje w poradnictwie psychologicznym – telefonicznym i internetowym. Mam doświadczenie w pracy w państwowej służbie zdrowia – byłam psychologiem na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej Szpitala w Otwocku i w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Warszawie-Radość, prowadziła psychoterapię indywidualną i grupową w Poradni Zdrowia Psychicznego w Otwocku.

Aktualnie oprócz prowadzenia psychoterapii indywidualnej, prowadzi szkolenia, przygotowuje warsztaty dla rodziców oraz zajmuje się poradnictwem dla rodziców z zakresu problemów wychowawczych i kształtowania kompetencji rodzicielskich. Ukończyła szereg kursów i szkoleń, m.in. z zakresu interwencji kryzysowej, seksuologii, psychoterapii, mediacji rodzinnych.

Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży. Pomaga osobom, które znalazły się w trudnej życiowej sytuacji – przeżywają kryzys, czują się wypalone, doświadczają silnego stresu i jego psychosomatycznych objawów. Mam doświadczenie w pracy z osobami z obniżonym nastrojem, stanami lękowymi oraz zaburzeniami osobowości.

Agnieszka Bajbak

trener

Agnieszka Bajbak

trener

inicjatorka tłumaczenia piosenek na język migowy w Polsce, na którego potrzeby został stworzony projekt społeczny - Oczy Muzyki-piosenki migane. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Głuchych i Niepełnosprawnych "MOTYL". Jest biegłym tłumaczem oraz coach'em języka migowego. Ponadto pedagog oraz terapeuta montessoriański.

Magdalena Piec

pedagog, trener

Magdalena Piec

pedagog, trener

Z wykształcenia pedagog specjalny. Wykształcenie zdobyła na warszawskiej Akademii Pedagogiki Specjalnej. W trakcie studiów odbyła wiele praktyk, które pozwoliły zdobyć doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą m. in. jako wychowawca podczas kolonii letnich z dziećmi i młodzieżą ze środowisk zagrożonych patologią i patologicznych oraz jako wychowawca świetlicy środowiskowej. Po studiach podjęła pracę w takich placówkach jak żłobek, dom dziecka oraz w szkole publicznej.

W trakcie pracy zawodowej ukończyła studia podyplomowe na tej samej uczelni w zakresie Terapii pedagogicznej i Systemu Marii Montessori. W każdym miejscu pracy wykorzystuje swoją wiedzę i doświadczenie oraz stosuje multisensoryczne metody pracy z dziećmi oraz wszelkiego rodzaju zabawy.

Prowadzi szkolenia i warsztaty pt. Multisensoryczne metody pracy z dziećmi i młodzieżą oraz Animator zabaw dziecięcych.

Sylwia Borowiec

pielęgniarka, instruktor pierwszej pomocy

Sylwia Borowiec

pielęgniarka, instruktor pierwszej pomocy

opis

Małgorzata Rygier

Trener, Pedagog

Małgorzata Rygier

Trener, Pedagog

Trener biznesu i rozwoju osobistego, pedagog, nauczyciel w przedszkolu, szkoleniowiec. Specjalista z zakresu komunikacji interpersonalnej i umiejętności wychowawczych.
Absolwentka Pedagogiki oraz Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z edukacją włączającą Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskigo. Obecnie pracuje nad doktoratem na temat coachingu w pracy nauczyciela.

Ma szerokie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów dla rodziców, nauczycieli, opiekunów i rad pedagogicznych.