JPB Doradztwo personalne

Zaloguj
JPB. JAKOŚĆ. PEWNOŚĆ. BEZPIECZEŃSTWO

Aktualne szkolenia

Szkolenie Opiekun w żłobku z Europejskiego Funduszu Społecznego

07.08 - 29.09.2017

Szkolenie organizowane w ramach Projektu „LSW-dobry start, wspólna przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zgłoszenia przez Formularz zgłoszeniowy lub tel. 509 167 112

Szkolenie dla beneficjentów programu współfinansowanego ze środków Unii Europeskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie "LSW - dobry start, wspólna przyszłość" w wymiarze 280 godzin (z czego 80 godzin stanowią praktyki zawodowe) na podstawie programu zaakceptowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej decyzją nr 2/2017.

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 i praktyczna nauka zawodu.

Cel główny projektu: reintegracja społeczna 110 członków rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, mieszkańców obszarów rewitalizowanych m.st. Warszawy, w tym aktywizacja zawodowa 50 dorosłych członków tych rodzin, zdolnych do zatrudnienia do 28.02.2018 r.

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 1 307 154,60 PLN
Wkład własny: 65 420,00 PLN
Wartość dofinansowania: 1 241 734,60 PLN
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Priorytet: IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
Działanie: 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
Planowany okres realizacji projektu: 01.09.2016 – 28.02.2018
Jednostka realizująca projekt: miasto stołeczne Warszawa/ Biuro Pomocy i Projektów Społecznych


Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym - edycja 60 weekendowa

09.09 - 26.11.2017

Przeznaczone dla osób posiadających co najmniej średnie wykształcenie i nieposiadających dwuletniego doświadczenia w pracy z dziećmi w wieku do 3 lat.

Zgłoszenia przez Formularz zgłoszeniowy lub tel. 509 167 112

280 godzinne szkolenie przeznaczone dla osób posiadających co najmniej średnie wykształcenie i nieposiadających dwuletniego doświadczenia w pracy z dziećmi w wieku do 3 lat.

Szkolenie obejmuje 200 godzin zajęć teoretycznych w formie wykładów, warsztatów i ćwiczeń praktycznych, które odbywają się od poniedziałku do piątku lub w weekendy oraz 80 godzin zajęć praktycznych w żłobkach. Miejsce odbywania praktyk ustalamy indywidualnie. Istnieje możliwość odbycia praktyk w Zespole Żłobków m.st. Warszawy, jak i placówkach prywatnych posiadających wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w Warszawie i innych miastach.

Program szkolenia został zatwierdzony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, decyzja nr 14/2012.

Ceny : 1690 zł przy wcześniejszym zgłoszeniu (do 28.08)

Cena regularna: 1790 zł

Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym - edycja 59, stacjonarna

11.09 - 27.10.2017

Szkolenie dające uprawniania do pracy w żłobku lub klubie dziecięcym. Przeznaczone dla osób posiadających co najmniej średnie wykształcenie i nieposiadających dwuletniego doświadczenia w pracy z dziećmi w wieku do 3 lat.

Zgłoszenia przez Formularz zgłoszeniowy lub tel. 509 167 112

280 godzinne szkolenie przeznaczone dla osób posiadających co najmniej średnie wykształcenie i nieposiadających dwuletniego doświadczenia w pracy z dziećmi w wieku do 3 lat.

Szkolenie obejmuje 80 godzin zajęć praktycznych w żłobkach oraz 200 godzin zajęć teoretycznych w formie wykładów, warsztatów i ćwiczeń praktycznych, które odbywają się od poniedziałku do piątku od godziny 9:00. Miejsce odbywania praktyk ustalamy indywidualnie. Istnieje możliwość odbycia praktyk w Zespole Żłobków m.st. Warszawy lub w placówkach prywatnych posiadających wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w Warszawie i innych miastach.

Po ukończonym szkoleniu uczestnicy dostają certyfikat, który uprawnia do pracy w żłobkach i klubach dziecięcych.

Program szkolenia został zatwierdzony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, decyzje nr 2/2017 i 3/2017.

Cena szkolenia:
1950 zł
Możliwe jest rozłożenie płatności na raty.

Przeszkolimy Cię bezpłatnie - liczba miejsc ograniczona (Gocław)!

11.09 - 27.10.2017

Przyjdź na bezpłatne szkolenie - zostań opiekunem w Zespole Żłobków m.st. Warszawy na Gocławiu! Placówka rusza od 1.12.2017 i gwarantujemy podjęcie w niej pracy.

Zgłoszenia przez Formularz zgłoszeniowy lub tel. 509 167 112

Zgłoszenia przez Formularz zgłoszeniowy lub tel. 509 167 112

Ogłaszamy nabór na bezpłatne szkolenia z limitowaną liczbą miejsc! Gwarantujemy podjęcie pracy w Zespole Żłobków m.st. Warszawy po ukończeniu naszego szkolenia, które jest w 100% darmowe dla Uczestników. Zdobądź kwalifikacje i pracę za jednym razem! Szkolenie "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym" obejmuje 200 godzin teoretycznych (5 tygodni, poniedziałek-piątek) i 80 godzin praktyk zawodowych.

Decyduje kolejność zgłoszeń!


Warunki:

 • minimum wykształcenie średnie,
 • chęć i powołanie do pracy z dziećmi poniżej 3 r.ż.,
 • niekaralność
  opcjonalnie: badania Sanepid na nosicielstwo (dawna "książeczka")
 • Osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, a także powyżej 50 r.ż. mają pierwszeństwo.


Osoby chcące wziąć udział w rekrutacji zapraszamy do przesyłania swoich CV na adres biuro@jpb.pl lub o kontakt telefoniczny 509-167-112

Możliwe miejsca pracy:

Gocław (ulica Jana Nowaka-Jeziorańskiego) - rozpoczynamy 11 września o 9:00 w nowej sali - przy ul. Żurawiej 6/12, III piętro, sale 315 i 316 (info również w recepcji).

Zapraszamy!

Bajkoterapia

28.09 - 28.09.2017

Bajkoterapia jest sposobem na komunikację z dzieckiem. Umiejętność tworzenia bajek może być świetnym sposobem na wyjaśnianie dziecku trudnych zjawisk, wspieranie go w rozwiązywaniu problemów i motywowaniu go do podejmowania wyzwań.

Zgłoszenia przez Formularz zgłoszeniowy lub tel. 509 167 112

Bajkoterapia jest sposobem na komunikację z dzieckiem. Umiejętność tworzenia bajek może być świetnym sposobem na wyjaśnianie dziecku trudnych zjawisk, wspieranie go w rozwiązywaniu problemów i motywowaniu go do podejmowania wyzwań. Uczestnicy dowiedzą się, jak tworzy się bajki relaksacyjne, psychoedukacyjne i terapeutyczne. Będą mogli rozwinąć własna kreatywność i samodzielnie stworzyć bajkę.

Prowadząca zajęcia: Arleta Balcerek – psycholog, psychoterapeuta, wykładowca JPB.


Warsztat odbędzie się godzinach 14:00 - 18:00.


Serdecznie zapraszamy opiekunki i rodziców.


Koszt warsztatu: 150 zł

Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych (edycja popołudniowa z praktykami )

02.10 - 20.10.2017

Szkolenie dla tych, którzy opiekują się lub będą się opiekować osobami starszymi, niesamodzielnymi, zarówno w domach prywatnych jak i instytucjach opiekuńczych. Szkolenie uczy, jak zrozumieć potrzeby osób wymagających pomocy i jak pomoc tę realizować.

Zgłoszenia przez Formularz zgłoszeniowy lub tel. 509 167 112

Podczas szkolenia „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych” przedstawimy Państwu niezbędną wiedzę z zakresu:

 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Procesy związane ze starzeniem się organizmu
 • Psychologiczne aspekty pracy z osobą starszą
 • Pielęgnacja i obserwacja osób starszych i niepełnosprawnych
 • Obsługa higieniczna osób leżących, otyłych, niepełnosprawnych
 • Profilaktyka przeciwodleżynowa
 • Choroby wieku podeszłego
 • Komunikacja z osobą starszą

Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną kadrę ( ratownika medycznego, specjalisty z zakresu rynku usług opiekuńczych), która w przystępny sposób przekaże wiedzę podczas zajęć w formie wykładów, warsztatów, dyskusji i ćwiczeń. Podczas szkolenia wykorzystujemy fantomy do pierwszej pomocy.

Do każdego z uczestników podchodzimy indywidualnie. Staramy się kłaść nacisk na tematy związane ze specyfiką pracy, jaką będą wykonywać uczestnicy po ukończeniu szkolenia (praca w domu prywatnym, praca w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczy, praca z osobami z zaburzeniami psychicznymi).

Każde z naszych szkoleń zawiera moduł dotyczący specyfiki rynku pracy usług opiekuńczych, podczas którego dowiedzą się Państwo, jak zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie, jak przygotować się do rozmowy o pracę oraz przedstawić się np. podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Oprócz zajęć teoretycznych odbywają się także praktyki zawodowe w Zakładach Opiekuńczo – Leczniczych, Domach Pomocy Społecznej lub Prywatnych Domach Opieki, podczas których uczestnicy sprawdzą swoje umiejętności w praktyce oraz poznają specyfikę zawodu opiekuna.

Zapewniamy szkolenie solidnie przygotowujące do pracy opiekuna osób starszych zarówno pod względem teoretycznym, jak i praktycznym.

Zajęcia odbywać się będą w godzinach : 14:00 - 18:00

Istnieje możliwość zrealizowania szkolenia bez praktyk zawodowych (20 godzin)

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają Zaświadczenie.

Część teoretyczna szkolenia odbywa się w sali szkoleniowej zlokalizowanej w Centrum Warszawy przy ul. Żurawiej 6/12, w sali 314 na III piętrze. Miejsce odbywania praktyk zawodowych ustalamy indywidualnie.

Zaburzenia rozwojowe - autyzm, zespół aspergera, ADHD

03.10 - 03.10.2017

​Uczestnicy będą mogli pogłębić swoją wiedzę na temat takich zaburzeń jak Autyzm, Zespół Aspergera, ADHD.

Zgłoszenia przez Formularz zgłoszeniowy lub tel. 509 167 112

Uczestnicy będą mogli pogłębić swoją wiedzę na temat takich zaburzeń jak autyzm, zespół aspergera, ADHD. Wczesne rozpoznanie problemu jest kluczowe do rozpoczęcia procesu terapeutycznego, dlatego znajomość objawów i charakterystycznych zachowań dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, pozwoli na szybką i skuteczną interwencję. Uczestnicy dowiedzą się, na jakie zachowania i sygnały należy zwracać szczególną uwagę i gdzie szukać specjalistycznej pomocy.

Prowadząca zajęcia: Arleta Balcerek – psycholog, psychoterapeuta, wykładowca JPB.


Zajęcia odbywają się w godzinach: 14:00 - 18:00

Koszt warsztatu: 150 zł

Szkolenie "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym" edycja stacjonarna nr 61

16.10 - 01.12.2017

Przeznaczone dla osób posiadających co najmniej średnie wykształcenie i nieposiadających dwuletniego doświadczenia w pracy z dziećmi w wieku do 3 lat.

Zgłoszenia przez Formularz zgłoszeniowy lub tel. 509 167 112

280 godzinne szkolenie

Przeznaczone dla osób posiadających co najmniej średnie wykształcenie i nieposiadających dwuletniego doświadczenia w pracy z dziećmi w wieku do 3 lat.

Szkolenie obejmuje 200 godzin zajęć teoretycznych (5 tygodni) w formie wykładów, warsztatów i ćwiczeń praktycznych, które odbywają się od poniedziałku do piątku oraz 80 godzin zajęć praktycznych w żłobku. Miejsce odbywania praktyk ustalamy indywidualnie. Istnieje możliwość odbycia praktyk w Zespole Żłobków m.st. Warszawy lub w placówkach prywatnych posiadających wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w Warszawie i innych miastach.

Zajęcia prowadzi psycholog, trener zawodowy i instruktor pierwszej pomocy. Współpracujemy z Urzędami Pracy przy sfinansowaniu szkolenia dla grup i osób indywidualnych.

Program szkolenia został zatwierdzony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, decyzje nr 2/2017 i 3/2017.

Cena szkolenia indywidualnego: 1950 zł

Możliwe jest rozłożenie płatności na raty. Przy wcześniejszym zgłoszeniu (do 2.10.2017 włącznie) obowiązuje cena rabatowa: 1850 zł!


Magdalena T.

Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym - edycja stacjonarna nr 58

Data dodania: 2017-06-19 13:42:04

POLECAM!

Ja również z całego serca polecam ten kurs tu w JPB. Panie prowadzące z wiedzą na 6+, widać, że kochają to co robią, bo są naprawdę świetne! bardzo sympatyczne, zajęcia porządnie zorganizowane. Bardzo podobało mi się zaangażowanie pań prowadzących, dają z siebie wszystko, zawsze przygotowane na dodatkowe pytania, wątpliwości. Daję za kurs 6 :)


Barbara Wolanin

Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym - edycja 57 stacjonarna

Data dodania: 2016-12-04 19:55:13

POLECAM!

Jeśli szukasz szkolenia dla opiekunek w żłobku i klubie dziecięcym, to wybierz JPB :-) Świetne zajęcia, fantastyczni wykładowcy, którzy ciekawie prowadzą zajęcia i równie fantastyczne opiekunki. Dzielimy się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami, każda z nas może odkryć w sobie ukryty talent, o którego istnieniu nie miała pojęcia.
Gorąco polecam :-)


Jolanta Michalska

Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym - edycja stacjonarna nr 58

Data dodania: 2016-10-23 15:53:42

POLECAM!

Super miejsce, wykładowcy z ogromną wiedzą, doświadczeniem, a także poczuciem humoru. Potrafią stworzyć luźną i bezstresową atmosferę, więc wiedza właściwie sama wchodzi do głowy :-) Dogodna lokalizacja, przystępna cena, życzliwość wykładowców. Z pełną odpowiedzialnością polecam !
Dziękuję za wszystko i życzę samych sukcesów!


Marta W.

Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym - edycja stacjonarna nr 58

Data dodania: 2016-10-11 18:44:37

POLECAM!

Z całego serca polecam to szkolenie! :)
Świetni wykładowcy, którzy mają dużą wiedzę oraz doświadczenie i przekazują je w jasny sposób w przemiłej atmosferze. Są otwarci na rozmowy, zadawanie pytań.
Plus także za lokalizacje :)


Małgorzata Bartosiak

Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym - edycja stacjonarna nr 58

Data dodania: 2016-09-26 21:59:20

POLECAM!

Przystępna cena kursu. Możliwość wyboru szkolenia w formie stacjonarnej lub weekendowej. Miła, swobodna atmosfera zajęć.Pani Dorota, prowadząca szkolenie - osoba wybitnie ciepła, o dużej wiedzy merytorycznej, otwarta na pytania,rzeczowa i fachowa.Kurs prowadzony na wysokim poziomie. Gorąco polecam!


Kinga Kochan

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Data dodania: 2016-09-03 14:14:01

POLECAM!

Polecam te warsztaty! Prowadzone profesjonalnie i w przemiłej atmosferze.


Pokaż wszystkie opinie

Zespół

Arleta Balcerek

psycholog, trener

Arleta Balcerek

psycholog, trener

Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny i szkoleniowiec. Pracuje w poradnictwie psychologicznym – telefonicznym i internetowym. Mam doświadczenie w pracy w państwowej służbie zdrowia – byłam psychologiem na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej Szpitala w Otwocku i w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Warszawie-Radość, prowadziła psychoterapię indywidualną i grupową w Poradni Zdrowia Psychicznego w Otwocku.

Aktualnie oprócz prowadzenia psychoterapii indywidualnej, prowadzi szkolenia, przygotowuje warsztaty dla rodziców oraz zajmuje się poradnictwem dla rodziców z zakresu problemów wychowawczych i kształtowania kompetencji rodzicielskich. Ukończyła szereg kursów i szkoleń, m.in. z zakresu interwencji kryzysowej, seksuologii, psychoterapii, mediacji rodzinnych.

Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży. Pomaga osobom, które znalazły się w trudnej życiowej sytuacji – przeżywają kryzys, czują się wypalone, doświadczają silnego stresu i jego psychosomatycznych objawów. Mam doświadczenie w pracy z osobami z obniżonym nastrojem, stanami lękowymi oraz zaburzeniami osobowości.

Agnieszka Bajbak

trener

Agnieszka Bajbak

trener

inicjatorka tłumaczenia piosenek na język migowy w Polsce, na którego potrzeby został stworzony projekt społeczny - Oczy Muzyki-piosenki migane. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Głuchych i Niepełnosprawnych "MOTYL". Jest biegłym tłumaczem oraz coach'em języka migowego. Ponadto pedagog oraz terapeuta montessoriański.

Magdalena Piec

pedagog, trener

Magdalena Piec

pedagog, trener

Z wykształcenia pedagog specjalny. Wykształcenie zdobyła na warszawskiej Akademii Pedagogiki Specjalnej. W trakcie studiów odbyła wiele praktyk, które pozwoliły zdobyć doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą m. in. jako wychowawca podczas kolonii letnich z dziećmi i młodzieżą ze środowisk zagrożonych patologią i patologicznych oraz jako wychowawca świetlicy środowiskowej. Po studiach podjęła pracę w takich placówkach jak żłobek, dom dziecka oraz w szkole publicznej.

W trakcie pracy zawodowej ukończyła studia podyplomowe na tej samej uczelni w zakresie Terapii pedagogicznej i Systemu Marii Montessori. W każdym miejscu pracy wykorzystuje swoją wiedzę i doświadczenie oraz stosuje multisensoryczne metody pracy z dziećmi oraz wszelkiego rodzaju zabawy.

Prowadzi szkolenia i warsztaty pt. Multisensoryczne metody pracy z dziećmi i młodzieżą oraz Animator zabaw dziecięcych.

Sylwia Borowiec

pielęgniarka, instruktor pierwszej pomocy

Sylwia Borowiec

pielęgniarka, instruktor pierwszej pomocy

opis

Małgorzata Rygier

Trener, Pedagog

Małgorzata Rygier

Trener, Pedagog

Trener biznesu i rozwoju osobistego, pedagog, nauczyciel w przedszkolu, szkoleniowiec. Specjalista z zakresu komunikacji interpersonalnej i umiejętności wychowawczych.
Absolwentka Pedagogiki oraz Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z edukacją włączającą Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskigo. Obecnie pracuje nad doktoratem na temat coachingu w pracy nauczyciela.

Ma szerokie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów dla rodziców, nauczycieli, opiekunów i rad pedagogicznych.