JPB Doradztwo personalne

Zaloguj
JPB. JAKOŚĆ. PEWNOŚĆ. BEZPIECZEŃSTWO

Aktualne szkolenia

Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym edycja stacjonarna

24.10 - 09.12.2016

Szkolenie dające uprawniania do pracy w żłobku lub klubie dziecięcym. Przeznaczone dla osób posiadających co najmniej średnie wykształcenie i nieposiadających dwuletniego doświadczenia w pracy z dziećmi w wieku do 3 lat.

Zgłoszenia przez Formularz zgłoszeniowy lub tel. 509 167 112

Szkolenie obejmuje 200 godzin zajęć teoretycznych w formie wykładów, warsztatów i ćwiczeń praktycznych, które odbywają się od poniedziałku do piątku lub w weekendy oraz 80 godzin zajęć praktycznych w żłobkach. Miejsce odbywania praktyk ustalamy indywidualnie. Istnieje możliwość odbycia praktyk w Zespole Żłobków m.st. Warszawy, jak i placówkach prywatnych posiadających wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w Warszawie i innych miastach.

Program szkolenia zaakceptowany został przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Po ukończonym szkoleniu uczestnicy dostają certyfikat, który uprawnia do pracy w żłobkach i klubach dziecięcych.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem świat) w godzinach: 9:00 - 14:00

Koszt szkolenia: 1890 zł


Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych

28.11 - 16.12.2016

Szkolenie dla wszystkich opiekujących się osobami starszymi, niesamodzielnymi , zarówno w domach prywatnych jak i instytucjach opiekuńczych . Szkolenie uczy jak zrozumieć potrzeby osób wymagających pomocy i jak pomoc tę realizować.

Zgłoszenia przez Formularz zgłoszeniowy lub tel. 509 167 112

Podczas szkolenia „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych” przedstawimy Państwu niezbędną wiedzę z zakresu:

 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Procesy związane ze starzeniem się organizmu
 • Psychologiczne aspekty pracy z osobą starszą
 • Pielęgnacja i obserwacja osób starszych i niepełnosprawnych
 • Obsługa higieniczna osób leżących, otyłych, niepełnosprawnych
 • Profilaktyka przeciwodleżynowa
 • Choroby wieku podeszłego
 • Rynek pracy usług opiekuńczych w Polsce i za granicą


Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną kadrę (psychologa, ratownika medycznego, specjalisty z zakresu rynku usług opiekuńczych), która w przystępny sposób przekaże wiedzę podczas zajęć w formie wykładów, warsztatów, dyskusji i ćwiczeń. Podczas szkolenia wykorzystujemy fantomy, urządzenia medyczne .

Do każdego z uczestników podchodzimy indywidualnie. Staramy się kłaść nacisk na tematy związane ze specyfiką pracy, jaką będą wykonywać uczestnicy po ukończeniu szkolenia (praca w domu prywatnym, praca w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczy, praca z osobami z zaburzeniami psychicznymi).

Każdego z naszych szkoleń zawiera moduł dotyczący specyfiki rynku pracy usług opiekuńczych, podczas którego dowiedzą się Państwo, jak zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie, jak przygotować się do rozmowy o pracę oraz przedstawić się np. podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Oprócz zajęć teoretycznych odbywają się także praktyki zawodowe w Zakładach Opiekuńczo – Leczniczych, Domach Pomocy Społecznej lub Prywatnych Domach Opieki, podczas których uczestnicy sprawdzą swoje umiejętności w praktyce oraz poznają specyfikę zawodu opiekuna.

Zapewniamy szkolenie solidnie przygotowujące do pracy opiekuna osób starszych zarówno pod względem teoretycznym, jak i praktycznym.

Zajęcia odbywać sie będą w godzinach : 16-20

Cena promocyjna: 700 zł

Liczba godz: 21 godzin teorii i 80 godzin praktyk

Istnieje możliwość zrealizowania szkolenia bez praktyk zawodowych.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wg wzoru MEN.

Część teoretyczna szkolenia odbywa się w sali szkoleniowej zlokalizowanej w Centrum Warszawy naprzeciwko Muzeum Narodowego ul. Smolna 13 lok. 502, V piętro.
Miejsce odbywania praktyk zawodowych ustalamy indywidualnie.

Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym edycja weekendowa

03.12 - 17.03.2017

Przeznaczone dla osób posiadających co najmniej średnie wykształcenie i nieposiadających dwuletniego doświadczenia w pracy z dziećmi w wieku do 3 lat.

Zgłoszenia przez Formularz zgłoszeniowy lub tel. 509 167 112

280 godzinne szkolenie

Przeznaczone dla osób posiadających co najmniej średnie wykształcenie i nieposiadających

dwuletniego doświadczenia w pracy z dziećmi w wieku do 3 lat.

Szkolenie obejmuje 200 godzin zajęć teoretycznych w formie wykładów, warsztatów i ćwiczeń

praktycznych, które odbywają się od poniedziałku do piątku lub w weekendy oraz 80 godzin zajęć

praktycznych w żłobkach. Miejsce odbywania praktyk ustalamy indywidualnie. Istnieje możliwość odbycia praktyk w Zespole Żłobków m.st. Warszawy, jak i placówkach prywatnych posiadających wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w Warszawie i innych miastach.

Program szkolenia został zatwierdzony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, decyzja nr 14/2012.


Cena szkolenia: 1500 zł

IPET i indywidualny plan pracy w praktyce

08.12 - 09.12.2016

Dwudniowy warsztat podnoszący kompetencje pedagogiczne. Uczestnicy otrzymają wskazówki jak przeprowadzić prawidłowo obserwację i diagnozę dziecka i rodziny.

Zgłoszenia przez Formularz zgłoszeniowy lub tel. 509 167 112

Dwudniowy warsztat podnoszący kompetencje pedagogiczne. Uczestnicy otrzymają wskazówki jak przeprowadzić prawidłowo obserwację i diagnozę dziecka i rodziny. Zapoznają się z procedurami i narzędziami prawidłowej diagnozy pedagogicznej w oparciu o podstawę programową kolejnych etapów kształcenia – spełniających wymagania wynikające z : Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 ( Dz .U z 2005r.poz 2156) i Rozporządzenia MEN z dnia 17 czerwca 2016 r. poz.895


Uczestnicy po zdobyciu wiedzy teoretycznej będą samodzielnie konstruować indywidualne plany pracy i IPET.


Po zakończeniu warsztatu uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu diagnozy pedagogicznej dziecka i rodziny oraz konstruowania indywidualnych planów pracy i IPET.


Zajęcia odbywają się w godzinach: 17:00 - 21:00

Koszt warsztatu: 250 zł


Multisensoryczne metody pracy z dziećmi w różnych grupach wiekowych

10.12 - 10.12.2016

Metody te opierają się na wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej dziecka oraz wykorzystują i angażują wszystkie obszary pracy mózgu, które są wykorzystywane w procesach uczenia się.

Zgłoszenia przez Formularz zgłoszeniowy lub tel. 509 167 112

W rozwoju dziecka pojawiają się momenty, w których trzeba wspomóc dziecko aby mogło jak najsprawniej nabyć umiejętności i kompetencje, których się od niego oczekuje. Również w obliczu wielu możliwości technicznych należy zapewnić dziecku prawidłowy rozwój w oparciu o metody, które pomogą a nie zaszkodzą w rozwoju. Do tego właśnie przeznaczone są powyższe metody pracy z dziećmi. Zawierają one mnóstwo elementów, które nie tylko wspomagają rozwój, edukację i terapię dziecka, ale mądrze wykorzystane mogą urozmaicić czas spędzony z dzieckiem w czasie pochmurnych dni.


Zajęcia odbywają się w godzinach: 14:00 - 18:00

Koszt warsztatu: 150 zł

Pierwsze dni w żłobku – adaptacja

11.12 - 11.12.2016

Warsztat skierowany jest do opiekunów, którzy chcą dowiedzieć się w jaki sposób zorganizować pierwsze dni pobytu dziecka w żłobku oraz zaprezentować swój warsztat pracy rodzicom, tak aby chcieli do niego wracać.

Zgłoszenia przez Formularz zgłoszeniowy lub tel. 509 167 112

dziecka. Oprócz

zapewnienia podstawowych potrzeb chcą mieć pewność, że personel zaopiekuje się

ich dzieckiem otaczając go ciepłem i rodzinną atmosferą. Warsztat skierowany

jest do opiekunów, którzy chcą dowiedzieć się w jaki sposób zorganizować

pierwsze dni pobytu dziecka w żłobku oraz zaprezentować swój warsztat pracy

rodzicom, tak aby chcieli do niego wracać.

Zajęcia odbywają się w godzinach: 14:00 - 18:00

Koszt warsztatu: 150 zł

Pedagog specjalny.

16.12 - 16.12.2016

Dziecko z opinią i orzeczeniem o niepełnosprawności w placówce. Rola pedagoga specjalnego.

Zgłoszenia przez Formularz zgłoszeniowy lub tel. 509 167 112

Szkolenie skierowane jest do właścicieli placówek prywatnych, dyrektorów placówek wszelkiego typu, kadry pedagogicznej oraz rodziców. Szkolenie ma dostarczyć wiedzy na temat: różnic między opinią i orzeczeniem, przepisów prawnych i procedur wydawania w/w dokumentów, praw i obowiązków zarówno placówki jak i rodziców oraz roli pedagoga specjalnego w placówce i procesie terapeutycznym dziecka posiadającego opinię lub orzeczenie.

Warsztaty odbędą się w godzinach 17 -21

Koszt : 150 zł

Praca z dzieckiem w wieku do lat 3 w oparciu o Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

17.12 - 17.12.2016

Metoda W. Sherborne opiera się na założeniu, że rozwój ruchowy jest podstawą rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego dziecka.

Zgłoszenia przez Formularz zgłoszeniowy lub tel. 509 167 112

Metoda W. Sherborne opiera się na ruchu, który jest naturalnym i niezbędnym czynnikiem w życiu każdego człowieka. Towarzyszy nam od narodzin aż do śmierci, charakteryzując się różnymi formami aktywności od spontanicznej zabawy, poprzez wypoczynek aż do codziennej pracy. Dzięki niemu człowiek może wyrażać swoje emocje, nawiązywać kontakty interpersonalne i się porozumiewać.

Metoda W. Sherborne opiera się na założeniu, że rozwój ruchowy jest podstawą rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego dziecka. Udział w zajęciach ma na celu stworzyć dziecku okazję do poznania własnego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia swojej siły, sprawczości, a w związku z tym możliwości ruchowych. Uczestnicy warsztatu dowiedzą się jakie są korzyści wynikające z pracy Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

Zajęcia odbywają się w godzinach: 14:00 - 18:00

Koszt warsztatu: 150 zł


Pierwsza pomoc przedmedyczna

18.12 - 18.12.2016

Pierwsza pomoc przedmedyczna ze szczególnym uwzględnieniem pomocy pediatrycznej

Zgłoszenia przez Formularz zgłoszeniowy lub tel. 509 167 112

Pierwsza pomoc przedmedyczna ze szczególnym uwzględnieniem pomocy pediatrycznej

Zagadnienia:

 1. Elementy kursu pierwszej pomocy przedmedycznej.
 2. Udzielanie pierwszej pomocy dziecku.
 3. Zachowanie w sytuacjach kryzysowych, zagrożenia dla dziecka
 4. Ćwiczenia na fantomie.

\Warsztat prowadzony jest przez pielęgniarkę Sylwię Borowiec.


Koszt: 150 zł/1 os.

Zajęcia odbywają się w godzinach: 09:00 - 14:00


Po zakończeniu warsztatu uczestnicy otrzymują certyfikaty potwierdzające uczestnictwo.

Jolanta Michalska

Kurs "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym"

Data dodania: 2016-10-23 15:53:42

POLECAM!

Super miejsce, wykładowcy z ogromną wiedzą, doświadczeniem, a także poczuciem humoru. Potrafią stworzyć luźną i bezstresową atmosferę, więc wiedza właściwie sama wchodzi do głowy :-) Dogodna lokalizacja, przystępna cena, życzliwość wykładowców. Z pełną odpowiedzialnością polecam !
Dziękuję za wszystko i życzę samych sukcesów!


Marta W.

Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym edycja stacjonarna

Data dodania: 2016-10-11 18:44:37

POLECAM!

Z całego serca polecam to szkolenie! :)
Świetni wykładowcy, którzy mają dużą wiedzę oraz doświadczenie i przekazują je w jasny sposób w przemiłej atmosferze. Są otwarci na rozmowy, zadawanie pytań.
Plus także za lokalizacje :)


Małgorzata Bartosiak

Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym edycja stacjonarna

Data dodania: 2016-09-26 21:59:20

POLECAM!

Przystępna cena kursu. Możliwość wyboru szkolenia w formie stacjonarnej lub weekendowej. Miła, swobodna atmosfera zajęć.Pani Dorota, prowadząca szkolenie - osoba wybitnie ciepła, o dużej wiedzy merytorycznej, otwarta na pytania,rzeczowa i fachowa.Kurs prowadzony na wysokim poziomie. Gorąco polecam!


Kinga Kochan

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Data dodania: 2016-09-03 14:14:01

POLECAM!

Polecam te warsztaty! Prowadzone profesjonalnie i w przemiłej atmosferze.


Pokaż wszystkie opinie

Zespół

Arleta Balcerek

psycholog, trener

Arleta Balcerek

psycholog, trener

Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny i szkoleniowiec. Pracuje w poradnictwie psychologicznym – telefonicznym i internetowym. Mam doświadczenie w pracy w państwowej służbie zdrowia – byłam psychologiem na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej Szpitala w Otwocku i w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Warszawie-Radość, prowadziła psychoterapię indywidualną i grupową w Poradni Zdrowia Psychicznego w Otwocku.

Aktualnie oprócz prowadzenia psychoterapii indywidualnej, prowadzi szkolenia, przygotowuje warsztaty dla rodziców oraz zajmuje się poradnictwem dla rodziców z zakresu problemów wychowawczych i kształtowania kompetencji rodzicielskich. Ukończyła szereg kursów i szkoleń, m.in. z zakresu interwencji kryzysowej, seksuologii, psychoterapii, mediacji rodzinnych.

Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży. Pomaga osobom, które znalazły się w trudnej życiowej sytuacji – przeżywają kryzys, czują się wypalone, doświadczają silnego stresu i jego psychosomatycznych objawów. Mam doświadczenie w pracy z osobami z obniżonym nastrojem, stanami lękowymi oraz zaburzeniami osobowości.

Agnieszka Bajbak

trener

Agnieszka Bajbak

trener

inicjatorka tłumaczenia piosenek na język migowy w Polsce, na którego potrzeby został stworzony projekt społeczny - Oczy Muzyki-piosenki migane. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Głuchych i Niepełnosprawnych "MOTYL". Jest biegłym tłumaczem oraz coach'em języka migowego. Ponadto pedagog oraz terapeuta montessoriański.

Magdalena Piec

psycholog, trener

Magdalena Piec

psycholog, trener

Z wykształcenia pedagog specjalny. Wykształcenie zdobyła na warszawskiej Akademii Pedagogiki Specjalnej. W trakcie studiów odbyła wiele praktyk, które pozwoliły zdobyć doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą m. in. jako wychowawca podczas kolonii letnich z dziećmi i młodzieżą ze środowisk zagrożonych patologią i patologicznych oraz jako wychowawca świetlicy środowiskowej. Po studiach podjęła pracę w takich placówkach jak żłobek, dom dziecka oraz w szkole publicznej.

W trakcie pracy zawodowej ukończyła studia podyplomowe na tej samej uczelni w zakresie Terapii pedagogicznej i Systemu Marii Montessori. W każdym miejscu pracy wykorzystuje swoją wiedzę i doświadczenie oraz stosuje multisensoryczne metody pracy z dziećmi oraz wszelkiego rodzaju zabawy.

Prowadzi szkolenia i warsztaty pt. Multisensoryczne metody pracy z dziećmi i młodzieżą oraz Animator zabaw dziecięcych.

Sylwia Borowiec

pielęgniarka, instruktor pierwszej pomocy

Sylwia Borowiec

pielęgniarka, instruktor pierwszej pomocy

opis